Върни се горе

До 25 декември ще продължи традиционната есенна Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване “Капка по капка – живот”. Официално тя бе открита днес, 27 октомври, с пресконференция и акция по кръводаряване в Министерството на здравеопазването.

Кампанията се организира от Министерството на здравеопазването, Националния център по хематология и трансфузиология и Българския Червен кръст. Тя се подкрепя от студентски и други неправителствени организации, като основен партньор през тази година е националното сдружение за борба с хепатита – Асоциация „Хепасист”.
Безвъзмездното и доброволно кръводаряване е един от най-хуманните актове, полезен и безопасен начин за активно лично участие на всеки човек в обществения живот, проява на съпричастност и солидарност с нуждаещите се. То е и първа стъпка за осигуряването на безопасна кръв.

В София тази есен кампанията започна на 17 октомври с организиране на кръводаряване във висшите училища. За периода 17-21 октомври около 200 студенти са изявили желание за даряване на кръв, като 143 от тях са дарили кръв, а останалите са временно отложени по медицински показания. По-голямата част от студентите даряват за втори или трети път.

В рамките на кампанията за втора поредна година ще се осъществи проектът за обучение на доброволци за промоция на кръводаряване и организиране на кампания за кръводаряване. Тя обхваща 18-годишните в столични училища и е под надслов “Хайде с нас, и твоята кръв е важна”. На 28 и 29 октомври ще се проведе семинар, организиран от Столичната организация на БЧК и Националния център по хематология и трансфузиология, в който ще се обучат над 20 младежи от столичните училища. Те ще се включат в подготовката, промоцията и реализирането на кампания за безвъзмездно кръводаряване сред своите връстници в училищата.

По време на есенната кампания желаещите ще могат да дарят кръв и безплатно да се изследват за хепатит.
Организатор на тази инициатива е Асоциация “Хепасист”.

През пролетната Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване през тази година кръв дариха над 2000 млади хора в цялата страна. Инициативата бе подкрепена и се проведе със съдействието на Светия синод на Българската Православна Църква.

С оглед издигане на обществения авторитет на безвъзмездните и доброволни кръводарители за втора поредна година в страната бе отбелязан 14 юни - Световен ден на кръводарителите.

Необходимостта от увеличаване на броя на доброволните и безвъзмездни кръводарители е от изключително значение за страната ни, за да се задоволят нуждите на лечебните заведения от кръв и кръвни съставки.
През 2004 г. за първи път от над 15 години е увеличен броят на действително доброволните и безвъзмездни кръводарители. През 2004 г. кръводарителите у нас са с над 5000 в повече в сравнение с 2003 г. и с около 10 000 в повече в сравнение с 2002 г., но все още остава нисък в сравнение с европейските страни - 19,16 на 1000 души население. През 2005 г. броят на кръводарителите е стабилизиран на същото ниво, като се отчита леко намаление - с около 200 кръводарители, в сравнение със същия период на миналата година, поради промени в организацията на работа.

Получените кръвни съставки се използват в лечебните заведения в съответствие с принципите на компонентната терапия: почти не се прелива консервирана кръв, увеличава се количеството на използваните еритроцитен и тромбоцитен концентрат.

Сподели в: