Върни се горе

Заместник-министър д-р Петко Салчев се срещна с представители на дружествата за доброволно здравно осигуряване. Целта на срещата беше да се обсъди подпомагане на развитието на доброволното здравно осигуряване и да се намерят пътища за насочване на един допълнителен сериозен ресурс за подобряване на доболничната и болничната помощ. Д-р Петко Салчев подчерта, че трябва да се изясни и регламентира обхвата на доброволното здравно осигуряване, да се уточни неговото място в здравния сектор след промените в Закона за здравното осигуряване от миналата година. Той обеща да съдейства за бързото решаване на проблемите преди да стартират преговорите по следващия национален рамков договор с НЗОК.

Заместник-министърът съобщи, че съгласно чл. 87, ал. 3 от ЗЗО, договори за абонаментно обслужване се сключват между здравноосигурителни дружества и осигурени лица. Абонаментното обслужване може да се осъществява само от лицензирани дружества, които не могат да бъдат лечебни заведения за болнична или за извънболнична помощ. Лечебните заведения могат да сключват договори както със здравноосигурителни дружества, така и с физически лица, когато са спазени условията по чл.82, ал.4, т. 2 от ЗЗО, т.е. договорените медицински услуги да са точно определени по вид, обем и цени. Министерство на здравеопазването подготвя официално писмо с разяснения по становището и указание за стриктно спазване на закона, съобщи д-р Салчев.

Прецизирането на основния пакет, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, беше друг дискутиран въпрос - видовете медицински услуги и обемът им, който НЗОК заплаща. Какви са реалните възможности за действително пълно покритие във финансово отношение на този пакет от страна на НЗОК, така че гражданите да имат необходимия достъп до всяка медицинска услуга? Трябва да се направят точни анализи, при действителен финансов разчет за възможностите на задължителното здравно осигуряване - е мнението на заместник-министър Салчев. За да се види необходимостта от промени както по линия на финансовия ресурс, така и на организацията на дейности, каза още той. Впоследствие ще се уточнят и услугите, които може да предложи доброволното здравно осигуряване.

Основният пакет трябва да се оптимизира в интерес на здравноосигурения, каза д-р Петко Салчев, с широк реален достъп на пациентите до медицинските услуги, заплащани от НЗОК. Хората трябва да знаят какво точно получават срещу задължителната си здравна вноска и какво допълнително могат да договорят от доброволен здравноосигурителен фонд.

Д-р Салчев се ангажира да продължи разговора с дружествата за доброволно здравно осигуряване като се поканят всички заинтересувани страни. До следващата среща ще се анализира цялата информация и ще се потърсят конкретни решения.

Сподели в: