Върни се горе

Приключи изпълнението на първия етап от изграждането на интегрираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса, съобщи министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски на пресконференция днес, 4 февруари, на която първото ядро на системата бе демонстрирано.

big original size

До 30 юни тази година – в определения с договора с консорциум „БУЛ” срок, ще приключи изпълнението на цялостното изграждане на интегрираната информационна система на НЗОК, стана ясно още на пресконференция.

Министър Гайдарски увери, че с въвеждането на интегрираната информационна система ще намалеят преките разходи в администрацията, ще се увеличи ефективността при разходването на средствата за здравеопазване, ще се създадат условия за повишаване качеството на медицинските услуги.

Проектът за изграждане на интегрирана информационна система на НЗОК е един от базовите проекти, който стои в основата на електронното здравеопазване. Министър Гайдарски напомни, че договорът за изграждането на системата бе подписан с фирмата-изпълнител - консорциум БУЛ-СИВЕКО, на 14 септември 2006 г., със срок на изпълнение 21 месеца и обща стойност от 3,5 млн. евро. Няма никакво забавяне в сроковете за изпълнение на проекта, подчерта министър Гайдарски.

Заданието обхваща изграждането и интегрирането на две основни ядра – система за планиране и изразходване на финансовите ресурси и система за обработка на исковете. На днешната пресконференция бе отчетено изпълнението на първата част, т. нар. първо ядро на системата. До 30 юни тази година, съгласно сключения договор, ще завърши реализацията и на втората част на проекта, или второто ядро. То обхваща обработка на електронните финансови искове на изпълнителите на медицински услуги, медицински контрол, финансов контрол, различни видове справки и др.

Министър Гайдарски посочи, че успешното завършване на проекта ще доведе до намаляване на преките разходи за администрацията като следствие от автоматизация на работните процеси, ще увеличи ефективността на разходване на средствата. Ще бъде създадена база за разпространение на здравна информация между изпълнителите на медицински услуги, което ще повиши в голяма степен качеството на услугите и ефективното прилагане на различните видове лечебни процедури. Сред очакваните резултати е и възможността за навременно прилагане на европейското законодателство в областта на социалното и здравното осигуряване и особено при предоставянето на мобилните здравни услуги.

Важни проекти, по които МЗ работи в сферата на електронното здравеопазването, са съвместният проект с Министерството на държавната администрация и административната реформа за изграждането на интегриран здравен портал; създаването на електронен медицински запис; въвеждането на електронна здравна карта и въвеждането на телемедицински технологии за високоспециализирана медицинска помощ от разстояние (каквото е въвеждането на медицинския робот в Университетската болница в Плевен), уточни още министър Гайдарски.

Той обобщи, че с реализацията на всички тези проекти ще се създаде (лечебни, учебни, научни, национална интегрирана информационна система за обмен на медицинска и административна информация между професионалистите в здравеопазването финансови и административни звена).

Изграждането на интегрирана информационна система на НЗОК е един от елементите на политиката на правителството през последните години, а заедно с проектите за електронно медицинско досие и електронния здравен портал ще се формира електронната инфраструктура в здравната система, обясни заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков. Той изтъкна, че този проект е един от ключовите в Стратегията за електронно здравеопазване, приета от Министерски съвет през декември 2006 г.

„Процесите ще бъдат проследявани в един почти напълно автоматичен начин. Това ще даде възможност и за по-добра координация при лечението на българските граждани. Всеки пациент по всяко едно време ще могат да получават нужната информация”, допълни зам.-министърът.

Ползата от интегрираната информационна система на НЗОК за пациента е огромна, тъй като здравната каса е отговорна както за качеството на медицинските услуги, така и за правилното разходване на здравноосигурителните вноски, заяви от своя страна директорът на НЗОК д-р Румяна Тодорова. „При възникването на проблем при следенето на данни в момента сме принудени по един месец да обработваме информацията, при наличието на информационната система тези справки ще се правят автоматично”, увери тя. Въпреки това, за по-голяма сигурност НЗОК ще работи половин година с новата информационна система и съществуващите модули в момента, каза още директорът на касата.

Независимо от новата система, самите договорни партньори на НЗОК няма да променят реда и начина си на отчитане към касата, обясни г-жа Жени Начева, директор дирекция „Бюджет и финансови параметри” в НЗОК. С поддържането на тази база данни ще имаме възможност бързо да генерираме справки за здравноосигурителните плащания и изпълнителите на медицинска помощ, ще се проследява потокът на пациенти между една болница в друга, увери Начева.

Тя уточни, че при въвеждането на интегрираната информационна система е ще е необходимо всички лекари да се отчитат електронно. На този етап 86% от договорните партньори в извънболничната помощ се отчитат електронно, а 60% от общопрактикуващите лекари и специалистите имат електронен подпис. „Това поставя касата пред нови предизвикателства в информационните технологии”, каза д-р Румяна Тодорова.

Изграждането на информационната система е част от управлението на качеството, което започна в НЗОК. В момента тече процес за сертификацията й по международния стандарт за качество ISO:9001.

Проблемите досега около информацията в здравната каса бяха, че до този момент са били изработени 20 различни модули за подаването и отчитането на данни, но те не работеха помежду си, очерта рамката г-н Александър Огнянов, заместник-директор на НЗОК по информационните въпроси. Процесът в момента е затруднен, тъй като отделните компоненти не са интегрирани помежду си. Огнянов увери, че изграждането на информационната система е един успешен проект, тъй като в нея е предвидено автоматизацията, интеграцията, стандартизацията, както и бързите и гъвкавите справки върху единната база данни.

Представеното днес готово Ядро 1 от информационната система включва модулите номенклатури, договори, обществени поръчки, дълготрайни активи, бюджет и счетоводство, вътрешен финансов контрол и бизнес анализатор на СИВЕКО (справки), каза още г-н Александър Огнянов. В края на февруари т. г. ще завърши внедряването на първото ядро във всички районни здравни каси.

Модулите по оставащата част от изграждането на информационната система по Ядро 2 са обработката на искове от изпълнителите на медицинска помощ, медицински и финансов контрол, национални регистри (на здравно осигурени лица, изпълнители на медицинска помощ, европейски регламенти и договори с изпълнители на медицинска помощ), регулативни стандарти, жалби и справки на подадената и обработената информация. Работата по тази част вече е преполовена, съобщи заместник-директорът на НЗОК. След като бъде завършена разработката й до края на юни ще започне поетапното й внедряването, като в продължение на 6 месеца старата и новата система на отчитане ще работят едновременно, а от началото на 2009 г. новата информационна система ще работи самостоятелно.

Сподели в: