Върни се горе

Междуведомствена работна група, сформирана със заповед на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и ръководена от заместник-министъра на здравеопазването д-р Валери Цеков, трябва да изработи стратегия за въвеждане на електронното здравеопазване в България. Определеният за това срок е 15 март, след което проектът ще бъде предложен за публично обсъждане.

Това съобщи министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски при откриването днес, 1 февруари, на първата национална конференция «Информационни и комуникационни технологии в сферата на здравеопазването”, организирана с подкрепата на МЗ. Министър Гайдарски посочи, че желанието и целта на МЗ е в края на 2006 г. – началото на 2007 г. у нас реално да функционира интегрирана електронна информационна система, която да обхване цялото здравеопазване.

Електронното здравеопазване е един от най-важните съвременни фактори за постигане на ефективна и модерна здравна система, затова внедряването му е приоритет вуправленската програма на правителството, подчерта министър Гайдарски. С въвеждането му се очаква значително да се подобри качеството на оказваните здравни услуги, да се намалят разходите в здравния сектор и по-целесъобразно да се използва наличният финансов ресурс. С електронното здравеопазване се постига прозрачност на здравните услуги и по този начин то е един от основните инструменти за борба с корупцията, каза проф. Гайдарски.

Важна стъпка в този процес е утвърждаването на единна национална, здравна, информационна стратегия, която да стане основа за създаването на интегрирана информационна система в здравеопазването, посочи министър Гайдарски.

Той заяви, че необходимите средства за нейното изграждане са осигурени. Първоначално ще се стартира с 3,5 млн. евро финансиране по заемното споразумение със Световната банка, предназначени за информационната система на Националната здравноосигурителна каса. Предстои подписването на договора за нея, за което няма определен конкретен срок от Световната банка, но ние искаме това да стане възможно най-бързо, защото времето да края на годината е малко, коментира проф. Гайдарски.

Част от интегрираната информационна система на здравеопазването ще бъдат и електроните досиета и електронните здравни карти, каквито ще има всеки български гражданин. Ще бъде осигурена пълна защита на личните данни в тях, обясни министър Гайдарски. За целта предстои да се изработи адекватна нормативна уредба, която ясно и точно да регламентира процедурите, правилата и задълженията при обмен на информация на всеки от участниците в здравната система, обема и правата на достъп до лична здравна информация, както и всички изисквания по нейното предоставяне. МЗ ще съдейства за изработването и приемането на тази правна рамка.

В конференцията участват Даян Уайтхауз от Департамента по електронно здравеопазване на Европейската Комисия, Марк Ланж, председател на Европейската асоциация по телематика , Рейнхолд Майнц от Министерството на здравеопазването на Германия, представители на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, държавната администрация, ръководители на болници и частни здравни заведения, експерти по информационните и комуникационни технологии за здравеопазването и водещи технологични компании.

Сподели в: