Върни се горе

На 15 и 16 ноември Националният център по заразни и паразитни болести и „БулБио – НЦЗПБ” ЕООД са домакини на първата българо-италианска научно-практическа среща „BIOVAX 2006”. Форумът е посветен на съвременните проблеми на биотехнологията, във връзка с диагностиката и ваксинопрофилактиката на инфекциозните заболявания. Организатори на конференцията от италианска страна са Италианският институт за външна търговия – София и Университетът „Тор Вегата” в Рим.

Преди официалното откриване на срещата, от 8.30 часа на 15 ноември в заседателната зала на НЦЗПБ ще се състои пресконференция.

В нея ще участват проф. Виторио Колици, световноизвестен учен по проблемите на СПИН и ръководител на Лабораторията по имунохимична и молекулярна патология в Университета „Тор Вегата", и чл.-кор. проф. Богдан Петрунов, директор на НЦЗПБ.

Българо-италианската конференция е важна стъпка в успешното реализиране на сътрудничеството между двете страни в областта на медицината, конкретно в разработването на нови имуно-диагностични подходи и създаването на ваксинални препарати, свързани с контрола на заболявания със здравно и социално значение като ХИВ/СПИН и туберкулоза.

Университетът „Тор Вегата”, представляван от колектива на проф. Виторио Колици, и НЦЗПБ и „БулБио” сключиха договори за съвместна изследователска и производствена дейност в областта на биотехнологията. Сред тях изключително научно и практическо значение има разработването на прототип на детска ваксина против ХИВ-инфекцията на базата на българската БЦЖ ваксина, която се произвежда от „БулБио-НЦЗПБ” и е призната за една от най-добрите в света.

Конференцията ще допринесе и за установяване на ползотворни контакти между италианските бизнессреди, работещи в областта на биотехнологичното и фармацевтичното производство, и българските специалисти в тези сфери.

Симпозиумът „BIOVAX 2006” се провежда в рамките на честването на 125-ата годишнина от създаването на НЦЗПБ и „БулБио-НЦЗПБ”. Сегашният НЦЗПБ е най-старата научно-практическа институция в областта на общественото здравеопазване у нас – той е наследник на създадения на 17 ноември 1881 г. първи в България Център за производство на противовариолна ваксина. Със своята дейност през годините НЦЗПБ допринесе много за успешната борба със заразните и паразитни болести и издигането на международния авторитет на България в Европа и света.

Сподели в: