Върни се горе

На 25 юни (събота) с финансова помощ от Център “Фонд за лечение на деца” още едно дете заминава за лечение в чужбина. 16-годишното момче е с вродена аномалия на пикочния мехур. Във водеща клиника в Австрия ще му бъде направена пластика на пикочния мехур и трансплантация на бъбрек.

С него децата, заминали досега за лечение и консултации в чужбина със средства от фонда, стават 9.

През юли и септември още 2 деца ще бъдат приети в болници в чужбина с финансова помощ от фонда.

Към момента в Центъра “Фонд за лечение на деца” са постъпили 59 молби за финансово подпомагане на лечението на деца в чужбина.Общественият съвет е разгледал 17 от тях. Одобрени са 13, а 4 са получили отказ по различни причини. На следващото заседание на Обществения съвет, което ще се състои на 29 юни, предстои да бъдат разгледани още 6 молби.

До момента Общественият Съвет не е разглеждал молби, в които става въпрос за необходимост от чиста бъбречна трансплантация (12 случая). Причината е, че няма страна, в която процедурата може да се осъществи без донор, а трансплантация при наличието на донор (родственик) се извършва и в България. Не са разгледани и 7 молби за лечение на неврологични заболявания поради липса на ефект от лечението и в другите страни. По тази причина не са разгледани и 3 случая с офталмологични заболявания. Поради навършена възраст (18 г.) не са разгледани 4 молби.

От всички постъпили молби няма дете, чието заболяване да е по-малко от година, а при някои давността е повече от 10 години.

Към 15 юни 2005 г. постъпилите във фонда средства от дарения са в размер на 571 112 лв. Фондът стартира дейността си с първоначална субсидия от 5 млн. лв. от държавния бюджет.

Общо дарителите са над 750 физически и юридически лица.

Гласуваната от Обществения съвет до момента сума за одобрените за лечение деца е в размер на 1 082 167 лв. В нея са включени и транспортните разходи за децата и за по един техен придружител.

Сподели в: