Върни се горе

На 14 септември ще станат ясни постигнатите договорености при проведената от Министерството на здравеопазването процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на ваксини срещу хепатит А за имунизация на деца от 2 до 18-годишна възраст

Това е срокът, в който комисията, определена със заповед на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, трябва да представи доклад за резултатите от обявеното договаряне на ваксини.

До крайния срок за подаване на офертите в МЗ са постъпили четири оферти на следните кандидати: GlaxoSmithKlein Biologicals; “Арсенал Фарма” ООД (с производител Sanofi Pasteur SA); “Ели Фарма” ООД (с производител Sanofi Pasteur SA) и “Търговска Лига – Национален аптечен център” (с производител Sanofi Pasteur SA).

Комисията започна оценка на наличността, редовността и изискваната форма на документите в офертите, както и на ценовите оферти на кандидатите. Тя провежда преговори с допуснатите кандидати за определяне условията за сключване на договор. След решението за класиране на кандидатите ще бъде сключен договор с определената за изпълнител фирма.

Заявеното количество ваксини от МЗ е до 25 000 дози. За имунизацията бяха отпуснати 625 000 лв. от Постоянната комисия за бедствия и аварии. Необходимите средства за закупуване на ваксините за реимунизацията след 6 месеца ще бъдат предвидени в бюджета на МЗ за 2007 г.

Ваксините са предназначени за имунизация на децата от 2 до 18-годишна възраст в кварталите „Столипиново” и „Шекер махала” в Пловдив, където има епидемичен взрив от хепатит А. Към 12 септември заболелите от хепатит А в „Столипиново” са 505, от които 17 са за последния ден, а в „Шекер махала” заболелите са 74, от тях 3 вчера. По изготвените вече от РИОКОЗ списъци се предвижда да бъдат обхванати около 12 500 деца на възраст между 2 и 18 години.

След приключване на процедурата и определянето на победител се очаква ваксините да бъдат доставени през последната десетдневка на септември, така че в края на септември – началото на октомври може да започне реалното извършване на имунизациите. Поради дългия инкубационен период на болестта и необходимото време за изработване на антитела реалният ефект от ваксината - рязко намаляване на заболеваемостта, може да се очаква през втората половина на октомври.

Имунизацията ще се извърши от общопрактикуващите лекари в „Столипиново” и „Шекер махала”, като в диагностично-консултативния център в „Столипиново” ще бъдат разкрити допълнителни кабинети. Ще се осигури и допълнителен медицински персонал. В започналата разяснителна кампания за необходимостта от ваксинация заедно с експертите от РИОКОЗ активно участват представители на неправителствени организации, като Фондация “Рома”, “Помогни на нуждаещите се”, “Дива”, “Единение”, “Здравен център за работа с малцинствени групи”, “Панацея” и др.

С ваксината, получена като дарение от Програмата за развитие на ООН (ПРООН), приоритетно ще бъдат имунизирани децата от квартал „Столипиново”, които посещават различни училища извън района, преди започване на учебните занятия.

МЗ препоръчва на училищните ръководства, родителите и учениците стриктно спазване и поддържане на добра хигиена в учебните заведения в Пловдив и областта. Поради характера на инфекцията (фекално-орален механизъм на предаване) заразяването от човек на човек може да стане при близък контакт (при обитаване на едно жилище, ползване на общи съдове и прибори и др.) и при сериозни пропуски в личната хигиена. При осигуряване на възможност за измиване на ръцете след ползване на тоалетна, преди всяко хранене и поддържане на добра хигиена и дезинфекция в училище, опасността от разпространение на хепатит А е минимална. Органите на РИОКОЗ ще осъществяват ежедневен, насочен и строг контрол за спазване на посочените изисквания в училищата в Пловдив и областта.

При провеждането на разпоредените от здравните органи мерки рискът за пренасяне на заболяването при посещение на училищата ще бъде сведен до минимум. Практиката от спирането на учебни занятия по време на ежегодните грипни епидемии показва, че интензивни контакти между децата се осъществяват и при прекратени учебни занятия, при игри, посещения на дискотеки, кина, спортни прояви и др.

Сподели в: