Върни се горе

От днес, 8 септември, до 11 септември във Виена ще се проведе 53-та сесия на Регионалния Комитет на Европа на Световната здравна организация (СЗО). Участващата в работата й правителствената делегация на България се води от заместник-министъра на здравеопазването д-р Петко Салчев.

Основните теми, които ще бъдат обсъдени по време на сесията, са психично здраве, детско и юношеско здравеопазване в Европейския регион на СЗО, регионалната политика “Здраве за всички” и нейното актуализиране, напредъкът в изпълнението на стратегията на регионалния комитет “Услуги, съответстващи на новите нужди”.

Българската делегация оценява положително дейността на Регионалния комитет, като подчертава значението на допълнителната външна оценка на влиянието и приноса на СЗО към процеса на реформиране на здравните системи в страните-членки на организацията.

Регионалният комитет на Европа на СЗО отчита, че въпросите на психичното здраве вече са по-напред в дневния ред на политиците от региона. В доклада по тази тема, който ще бъде представен на сесията, са очертани тенденциите и положителните промени в решаването на тези проблеми, като акцентът е поставен върху предизвикателството, че няма обществено здраве без психично здраве. За 2005 г. се планира конференция на министрите от Европейския регион на СЗО по проблемите на психичното здраве.

Министерството на здравеопазването финансира Национална програма за психично здраве, чиито стратегически цели представляват реално провеждане на реформата в този сектор. По нея се предвижда изграждането на дсемонстрационния проекти за дневен център, за защитени жилища, за създаване на мобилно психиатрично звено, национално изследване на стрета и други.

Регионалният комитет на Европа на СЗО ще представи и доклад за развитието на детското и юношеското здравеопазване в региона. Документът е част от триетапен процес. Извършен е анализ на сегашната ситуация, предстои да бъде включена здравна карта на региона заедно с данни как най-благоприятно да се подобри ситуацията. Въз основа на тези данни ще бъде предложена стратегия на подобряване на детското и юношеското здраве в Европа от раждането до осемнадесетгодишна възраст.

Българската страна дава положителна оценка на инициативата за подготовка на такава стратегия. Делегацията ще представи и позицията на България, според която опазването на здравето на младите хора е изведено като приоритет на най-високо политическо ниво у нас. У нас се реализират европейските протоколи за реанимация на новородени и детската смъртност е много ниска – 6,5% (под 10%). В областта на детсктото здравеопазване МЗ финансира и Национална програма за профилактика на наследствените болести, предразположения и вродените аномалии. За закупуванена китове, реактиви и консумативи, катто и на апаратура по нея за 2004 г. се предвиждат 686 000 лева.

Сподели в: