Върни се горе

Болничният мениджмънт, преструктурирането на лечебните заведения, организацията на здравноосигурителната система и подобряването на качеството на медицинската помощ са областите, в които България ще си сътрудничи с Белгия. Опитът на Белгия в областта на здравеопазването е изключително важен за нас, в усилията ни да усъвършенстваме нашата здравна система така, че да отговаря на европейските изисквания и стандарти.

Това заяви министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски на пресконференция днес (17 май) в Министерството на здравеопазването. В нея участваха Негово Превъзходителство Филип Беке, посланик на Кралство Белгия в България, както и членовете на гостуващата у нас делегация от Белгия - г-н Стефан Таис, политически съветник на министъра на здравеопазването на Кралство Белгия, г-н Беноа Колин, директор на Националната здравна каса на Белгия, и г-н Крис Декостер, генерален директор на дирекция “Болници” в Министерство на здравеопазването на Белгия.

В близко бъдеще белгийската здравна система ще бъде поставена пред две нови сериозни предизвикателства - прогресът на медицинската наука и застаряването на населението, които се отразяват пряко на бюджета, посочи Стефан Таис, политически съветник на белгийския здравен министър. Той отбеляза, че достъпността, качеството, универсалността и равнопоставеността до здравни грижи трябва да имат обща устойчива финансова рамка.

Сред стратегическите цели на правителството, заложени в проекта на Национална здравна стратегия 2007-2012, е подобряването на здравето на българските граждани, предоставянето на качествени здравни грижи на хората в неравностойно положение, на инвалиди, възрастни, деца,осигуряването на достъп на всички български граждани до качествено медицинско обслужване.

На пресконференцията бяха коментирани някои от основните параметри на финансирането, организацията, управлението и дейността на здравната система в Белгия. Между 9 и 10% от БВП отделя за здравеопазване Кралство Белгия, но важен е не само финансовият ресурс, а как той правилно да се разходва, подчерта г-н Таис.99% от гражданите на Белгия са здравноосигурени, а 1% получават социално подпомагане за това, съобщи г-н Беноа Колин, директор на Националната здравна каса на Белгия. Той посочи, че от изключително значение е начинът на управление на системата, изборът кое и как да се финансира, като за тяхното определяне се правят проучвания сред пациенти, лекари и фармацевтични компании и системата на здравеопазването непрекъснато се адаптира към очакванията и потребностите на хората. Целта е да се гарантира качество на медицинското обслужване и финансова стабилност на системата на здравеопазването.

Белгийските експерти отбелязаха и че от 15-20 години в страната тече процесът на преструктуриране на болниците, като от 350 преди няколко години към момента те са 120, разположени в 170 сгради. Преструктурирането и оптимизирането на болничната мрежа е извършена най-вече чрез сливане на лечебни заведения, за да се осигури по-добро и ефективно управление на тези структури, обясни г-н Крис Декостер. В момента в Белгия предстои преструктуриране на здравната мрежа на регионален принцип с въвеждане на изискване за минимален капацитет на болничните заведения, което няма да важи за отдалечените болници.

Болниците в Белгия се финансират на базата на диагностично-свързаните групи, като клиничните пътеки се използват като инструмент за управление на качеството на медицинското обслужване, отбелязаха представителите на Министерството на здравеопазването на Белгия.

Сподели в: