Върни се горе

През юни 2004 г. България ще е домакин на Регионална конференция на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, в която ще участват представители на страните от Централна и Източна Европа, Прибалтика и Централна Азия. Това бе договорено от министъра на здравеопазването Славчо Богоев и представители на Секретариата на Глобалния фонд по време на състоялата се на 23-24 февруари в Дъблин министерска конференция „Премахване на бариерите – Партньорство за борба срещу ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия”.

Поканата България да е домакин на Регионалната конференция е израз на високата оценка, която Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария дава за последователната политика на правителството ни по проблемите на превенцията и контрола на ХИВ/СПИН в България.

Министерската конференция в Дъблин приключи с приемането на Декларация за международно сътрудничество в борбата срещу СПИН.Във форума взеха участие делегации, водени от премиери, вицепремиери и министри на здравеопазването от 55 страни от Европа и Централна Азия.

Страните-участнички в министерската конференция се ангажираха до 2005 г. да разработят национални и регионални стратегии и програми за намаляване разпространението на болестта.Особено внимание ще бъде отделено на развиването на умения у жените и подрастващите за предпазване от инфектиране с ХИВ/СПИН, както и на осигуряване на достъп до висококачествени услуги по репродуктивно здраве на ХИВ-позитивните бременни жени. Целта е до 2010 г. да бъде спряно разпространението на инфекцията сред новородените.

Страните-участнички в конференцията поеха ангажимент да осигурят универсален достъп до услуги в областта на превенцията, лечението и грижите, включително антиретровирусна терапия.

Като основна област на действие бе определена превенцията на ХИВ/СПИН сред най-уязвимите групи в обществото. Страните-участнички в конференцията поеха ангажимент до 2010 г. тези групи да бъдат обхванати чрез превантивни програми, които целят осигуряване на подходящи грижи и услуги.

Сред употребяващите венозно наркотици се предвижда изпълнението на програми, насочени към намаляване на щетите и превенция на ХИВ и полово предавани и кръвно преносими болести (обмяна на игли и спринцовки, разпространение на презервативи, доброволно консултиране и изследване).

Дъблинската декларация и специфичните цели в областта на превенцията и лечението, заложени в нея, са в съответствие с усилията на Обединената програма по СПИН на ООН (UNAIDS) и Световната здравна организация да осигурят антиретровирусна терапия на 3 млн. души до 2005 г.Това обуславя необходимостта от ефективно партньорство и сътрудничество както на междудържавно и регионално равнище, така и между националните правителства и донорските организации, неправителствения и частния сектор и особено фармацевтична индустрия, която може да окаже подкрепа в борбата срещу епидемията по цялата верига за предоставяне на лекарства и лечение.

Предвижда се да бъдат обхванати 90% от младите хора на възраст 15 – 24 г. чрез въвеждане на здравно образование, развитие на жизненоважни умения на принципа „връстници обучават връстници” и специализирани програми за превенция на ХИВ/СПИН.

Сподели в: