Върни се горе

България е пример за останалите европейски държави в започналия преди една година пилотен проект по превенция на ХИВ/СПИН и осигуряването на антиретровирусното лечение на болните, иницииран по време на Германското председателство на Европейския съюз. Това заяви федералният министър на здравеопазването на Германия г-жа Ула Шмид на пресконференция днес, 1 април. Г-жа Шмид е в България на двудневно посещение.

Подетата от правителството на Германия инициатива акцентира на три основни момента, каза още г-жа Шмид. Основните насоки, в които се работи, са за инвестиране в превенцията на заболяването, в развитието на системата за анонимно и безплатно атестиране за ХИВ/СПИН в рамките на цяла Европа и лечението на засегнатите, както и в подкрепа на засегнатите, тъй като те имат проблеми отношение на дискриминацията.

„България беше първата държава, която заяви желание да участва като пилотен проект в Германската инициатива. Убедена съм, че страната ви беше правилния избор, защото вие направихте изключително много през последните години по отношение на развитие на инфраструктурата по програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и преди всичко по работата ви с мобилните кабинети, обслужващи рисковите уязвими групи”, коментира пред журналистите г-жа Ула Шмид.

Европейската идея е гражданите на всички страни да имат равнопоставен достъп до лечение на ХИВ/СПИН и независимо в коя държава пребивават такова лечение да им бъде осигурено, подчерта г-жа Шмид. Затова инициативата на Германското председателство е насочена и към фармацевтичната индустрия. Целта е да се постигне намаление на цените на антиретровирусните медикаменти, като по този начин се даде възможност за своевременно лечение на болните от ХИВ /СПИН в европейските страни. Представителите на международните фармацевтични компании производители на тези лекарства са подкрепили напълно инициативата на проведената вчера среща с тях, съобщи г-жа Шмид.

„Основната работа по проекта, иницииран от Германското председателство, е правителствата на страните-членки на Европейския съюз чрез техните министерства на здравеопазването да намерят общ език с фармацевтичната индустрия по отношение ограничаване ръста и дори намаление на цените на антиретровирусните медикаменти. България вече работи в тази насока”, отчете на пресконференцията министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски. Той посочи, че тенденцията в Европейския съюз показва, че в следващите години ще се наблюдава увеличение на броя на заболелите, което ще наложи отделяне на повече финансови средства от правителствата. Така ХИВ/СПИН се превръща не само в здравен, но в икономически и социален проблем, ето защо инициативата на Германия е особено актуална и необходима, подчерта министър Гайдарски. Той също отбеляза, че на проведената среща с двамата министри представителите на фармацевтичните производители са проявили разбиране към идеята за ограничаване цените на иновативните лекарства за лечение на ХИВ/СПИН и са поели ангажименти за подпомагане на дейностите по превенция и контрол на ХИВ/СПИН у нас с финансови средства. Министър Гайдарски уточни, че конкретните параметри на цените на лекарствата е въпрос на бъдещи преговори след постигнатата по време на посещението на Ула Шмид договорка.

За първи път представител на фармацевтичната индустрия ще участва на ротационен принцип със смяна на една година в Националния координационен комитет по ХИВ/СПИН, съобщи друга постигната конкретна договореност д-р Тонка Върлева, национален координатор по СПИН и директор на Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и полово предавани болести” у нас. Така представителите на фармацевтичните фирми производители на антиретровирусни медикаменти ще имат възможност да вземат участие в дейности по различни компоненти от новата Национална програма за превенция и контрол ХИВ/СПИН (2008-2015 г.). Много важно е и че те ще подкрепят финансово и логистично обучението на лекари, медицински специалисти и представители на неправителствения сектор, които работят за превенцията на ХИВ/СПИН, изтъкна още д-р Върлева. Тя коментира, че с предприетите стъпки на сътрудничество между министерството и индустрията се налагат нови социални политики у нас.

В България със средства от държавния бюджет се осигурява безплатно антиретровирусно лечение за всички хора, живеещи с ХИВ/СПИН, които се нуждаят от такова лечение, както и съвременен мониторинг и профилактика на ХИВ-позитивни бременни жени. Със средства от безвъзмездната финансова помощ на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария се осигурява безплатно лечение на опортюнистични инфекции. Едногодишното лечение на болен от ХИВ/СПИН излиза между 12 и 16 000 лв., а годишно МЗ предоставя по 5 млн. лв. за лечението на засегнатите от тази болест.

По време на посещението си г-жа Шмид посети Националния център по заразни и паразитни болести, където бе информирана за дейностите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, изпълнявана от МЗ. Представена бе и работата на ключови структури в процеса по превенция на заболяването като Звеното за втора генерация епидемиологично наблюдение на ХИВ/СПИН, Националната имунологична лаборатория и мобилен медицински кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.

Сподели в: