Върни се горе

От 21 до 23 юни Министерството на здравеопазването е домакин на 16-тата среща на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност. Тя ще започне своята работа в четвъртък, 21 юни, от 9.00 ч. , в залата на хотел „Феста Барсело”. От 12.30 ч. ще се проведе пресконференция.

Форумът се провежда в рамките на председателството на България на Здравната мрежа. С мандат от 1 януари до 30 юни тази година председател на мрежата е министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски. Национален координатор по здравеопазване на Пакта за стабилност е заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков.

Срещата се организира от Регионалното бюро за Европа на СЗО, Съвета на Европа и МЗ. В нея ще участват представители на политическо и на експертно ниво от страните, включени в Здравната мрежа - Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Черна гора и Хърватска. В работата му ще се включат и представители на Европейската комисия, Съвета на Европа, Регионалното бюро на СЗО за Европа, Банката за развитие към Съвета на Европа, Европейската инвестиционна банка, на основните партньори и донори.

Целта на 16-тата работна среща на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа е да се направи преглед на напредъка по регионалните проекти. Страните от Югоизточна Европа реализират едновременно осем проекта, които определят общите здравни приоритети за региона. Проектите са насочени към подобряване на психиатричната помощ, укрепване на системите за контрол по безопасност на храните и храненето, укрепване на надзора и контрола върху заразните заболявания, засилване на контрола върху тютюнопушенето в Югоизточна Европа. Те целят и изграждането на регионални мрежи и системи за събиране и обмен на социална и здравна информация, подобряване майчиното и неонатално здраве, подобряване на качеството и осигуряването на кръв и кръвни продукти в региона.

Основната тема на 16-та среща е „Служби за обществено здраве в Югоизточна Европа”. През февруари тази година стартира проект “Оценка на дейността на службите по обществено здраве в страните от ЮИЕ”, включен в Здравната мрежа. Негова цел е да се идентифицират добрите практики и слабите страни в широк спектър от области на общественото здраве, както и да препоръча стратегии за инвестиции и реформа. Резултатите ще бъдат обсъдени по време на срещата в София. Тя ще предостави възможност за споделяне на съвременен европейски опит от партньорите на Здравната мрежа на ЮИЕ по проблемите на общественото здраве. Дискусиите ще спомогнат за разработване на регионална визия за общественото здраве в ЮИЕ.

Сподели в: