Върни се горе

Бързото откриване, превенцията и контролът на заразните инфекциозни болести и рязкото намаляване на вътреболничните инфекции ще обсъждат на Втората годишна работна среща в Пловдив от 29 до 30 януари участниците по изпълнението на Българо-швейцарската програма за болнична хигиена.

Програмата се реализира от януари 2002 г. до декември 2004 година. Общият й бюджет е 2,8 млн. швейцарски франка.

През 2004 г. за дейности по нейното изпълнение са предвидени 700 000 швейцарски франка. Подготвя се удължаване на програмата за период 2005-2007 г.. Това ще позволи да се мултиплицира ефектът и разшири включването на нови лечебни заведения и звена.

По време на Работната срещата в Пловдив ще бъде представен опитът на шестте моделни болници, в които се осъществява програмата – университетските многопрофилни болници “Св. Анна” и “Св. Екатерина” в София, “Пирогов”, “Св.Георги” – Пловдив, УМБАЛ – Плевен и МБАЛ – Добрич. Ще се анализират постигнатите резултати и планът за действие през 2004 г.

Българо-швейцарската програма за болнична хигиена /БШПБХ/ е насочена основно към подобряване качеството на здравните услуги в болничния сектор чрез:

- усъвършенстване на системата за контрол и превенция на вътреболничните инфекции

- Въвеждане на системи за управление на качеството в мрежата от микробиологични лаборатории и централизираното снабдяване със стерилни материали

- Оптимизиране на антибиотичната политика в болниците

Основният акцент през тази година ще бъде практическото обучение на медицинските специалисти от моделните болници и на инспектори от хигиенно-епидемиологическите инспекции по всички проблеми на превенцията и контрола на вътреболничните инфекции. Впоследствие те ще обучават други медицински сестри, акушерки и санитарни инспектори.

Ще продължи работата по трите компонента на БШПБХ - “Болнична хигиена”, “Централна стерилизация” и “Микробиология”.

През 2004 г. ще се проведе и втори курс за епидемиолозите от шестте болници и санитарните инспектори от съответните ХЕИ-та. В курса ще се включат и представители на медицинските университети. Подготвя се издаването на учебници и разработването на национален медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

По линия на Програмата през миналата година бе създадена и оборудвана генетична лаборатория в Националния център по заразни и паразитни болести и бе проведен първият учебен курс по централна стерилизация. Сред 19-те успешно завършили са 10 бъдещи преподаватели от Медицинския колеж в София. Вече има изграден учебен център по превенция и контрол на вътреболничните инфекции и учебна лаборатория по клинична микробиология.

През 2003 г. със съдействието на Програмата бе учредена Българската асоциация на професионалистите по контрол на вътреболничните инфекции “БулНозо”, която вече е институционален член на Международната федерация по контрол на инфекциите /IFIC/.

Реализацията на Българо-швейцарската програма за болнична хигиена предвижда у нас да се възприемат основните положения от европейските и американските стандарти в областта на болничната хигиена (контрола и превенцията на вътреболничните инфекции), като се отчитат реалностите в страната. Ще се подобри сигурността на пациентите и персонала в болниците. Като краен резултат изпълнението на БШПБХ ще допринесе България да се изравни със западните индустриални държави в сферата на болничната хигиена.

Сподели в: