Върни се горе

Национален рамков договор за денталните дейности между НЗОК и Българския зъболекарски съюз за 2015 г

Национален рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и Българския лекарски съюз за 2015 г.

Цели на администрацията за 2014 г.

Цели на администрацията за 2014 г.
PDF файл, 342,8 KB, качен на 28.02.2014

pdf document

Цели на администрацията за 2013 г

Цели на администрацията за 2013 г
PDF файл, 244,6 KB, качен на 27.02.2013

pdf document

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2012 - 2015 година

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. 2009-2014 г.

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008 – 2015 г.

Приложение 1
PDF файл, 130,4 KB, качен на 11.06.2009

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 306,8 KB, качен на 11.06.2009

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 110,0 KB, качен на 11.06.2009

pdf document

Приложение 4
PDF файл, 214,5 KB, качен на 11.06.2009

pdf document

Програма за опазване здравето на населението от замърсяването на околната среда в района на област Стара Загора 2008-2009 г.

Национална програма за редки болести 2009-2013 г.

Втора програма на Общността за действие в областта на здравето 2008-2013 г.

Обща информация
PDF файл, 332,8 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Презентация 1
PDF файл, 647,0 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Презентация 2
PDF файл, 194,0 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Презентация 3
PDF файл, 301,0 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Презентация 4
PDF файл, 93,5 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Презентация 5
PDF файл, 882,8 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Презентация 6
PDF файл, 636,1 KB, качен на 19.12.2012

pdf document

Презентация 7
PDF файл, 280,6 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Презентация 8
PDF файл, 183,1 KB, качен на 19.12.2008

pdf document