Върни се горе

Цели на администрацията за 2014 г.

Цели на администрацията за 2014 г.
PDF файл, 342,8 KB, качен на 28.02.2014

pdf document

Цели на администрацията за 2013 г

Цели на администрацията за 2013 г
PDF файл, 244,6 KB, качен на 27.02.2013

pdf document

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. 2009-2014 г.

Програма за опазване здравето на населението от замърсяването на околната среда в района на област Стара Загора 2008-2009 г.

Национална програма за редки болести 2009-2013 г.

Втора програма на Общността за действие в областта на здравето 2008-2013 г.

Обща информация
PDF файл, 332,8 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Презентация 1
PDF файл, 647,0 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Презентация 2
PDF файл, 194,0 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Презентация 3
PDF файл, 301,0 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Презентация 4
PDF файл, 93,5 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Презентация 5
PDF файл, 882,8 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Презентация 6
PDF файл, 636,1 KB, качен на 19.12.2012

pdf document

Презентация 7
PDF файл, 280,6 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Презентация 8
PDF файл, 183,1 KB, качен на 19.12.2008

pdf document

Национален план за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 година

Програма на Общността за действие в областта на общественото здраве 2003-2008 - Работен план за 2007 г.

Работен план за 2007
PDF файл, 234,0 KB, качен на 13.02.2007

pdf document

Приемане на работен план за 2007 г.
PDF файл, 147,5 KB, качен на 13.02.2007

pdf document

Покана за проектни предложения за 2007 г
PDF файл, 3,8 MB, качен на 13.02.2007

pdf document

Формуляр за кандидатстване
PDF файл, 1,0 MB, качен на 20.03.2007

pdf document

Community Action Programme for Public Health 2003-2008 - Work Programme 2007
PDF файл, 145,8 KB, качен на 29.03.2007

pdf document

Call for Proposals Introduction
PDF файл, 236,0 KB, качен на 29.03.2007

pdf document

Practicalities: contractual and financial issues and application
PDF файл, 201,9 KB, качен на 29.03.2007

pdf document

Национална програма за ограничаване не тютюнопушенето в Република България 2007–2010 г.

Работна програма
PDF файл, 134,9 KB, качен на 15.01.2007

pdf document

Финансов разчет
PDF файл, 113,2 KB, качен на 15.01.2007

pdf document