Върни се горе

Покана за избор на кредитна институция за извършване на банково обслужване и финансиране със средносрочен оборотен кредит за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2019 г.

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 30.06.2019 г.

Покана за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги за нуждите на СБАЛАГ "Майчин дом"

Повторна покана за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД

Повторна покана за избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на СБПЛРПФЗ - „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Велинград

Покана за избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Покана за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД

Покана за избор на кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване на УМБАЛ „Царица Йоанна“–ИСУЛ за срок от 36 месеца