Върни се горе

Покана за избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Покана за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД

Покана за избор на кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване на УМБАЛ „Царица Йоанна“–ИСУЛ за срок от 36 месеца

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна или финансова институция (банка) за нуждите на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД

Повторна покана за избор на кредитни институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „УСБАЛО“ ЕАД

Повторна покана за избор на финансова институция/банка за предоставяне на кредит за нуждите на „НСБФТР“ ЕАД, гр. София

Покана за избор на кредитни институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „УСБАЛО“ ЕАД

Покана за избор на финансова институция/банка за предоставяне на финансови услуги за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“

Покана за избор на финансова институция/банка за предоставяне на кредит за нуждите на „НСБФТР“ ЕАД, гр. София

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2019 г.