Върни се горе

Повторна покана за събиране на оферти за комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Лозенец“

Повторна покана за избор на банкова институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД гр.Смолян и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 31.12.2019 г.

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2019 г.

Повторна покана за избор на банкова институция за извършване на банково обслужване на „МБАЛ Силистра“ АД

Повторна покана за избор на финансова институция за комплексно банково обслужване на МБАЛ „Рахила Ангелова"АД

Документация за участие
PDF файл, 1,7 MB, качен на 30.01.2020

pdf document

Проект на договор
PDF файл, 1,1 MB, качен на 30.01.2020

pdf document

Техническо предложение
PDF файл, 339,5 KB, качен на 30.01.2020

pdf document

Ценово предложение
PDF файл, 262,3 KB, качен на 30.01.2020

pdf document

Представяне на участник
PDF файл, 386,4 KB, качен на 30.01.2020

pdf document

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф.Иван Киров ”ЕАД"

Повторна покана за избор на кредитна или финансова институция за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД

Списък документи
DOCX файл, 19,5 KB, качен на 24.01.2020

docx document

Декларация
DOCX файл, 10,9 KB, качен на 24.01.2020

docx document

Административни сведения за участника
DOCX файл, 11,5 KB, качен на 24.01.2020

docx document

Техническо предложение
DOCX файл, 20,1 KB, качен на 24.01.2020

docx document

Ценова оферта
DOCX файл, 20,3 KB, качен на 24.01.2020

docx document

Договор
DOCX файл, 43,0 KB, качен на 24.01.2020

docx document

Покана за избор на банкова институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД гр.Смолян и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД

Покана за събиране на оферти за комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Лозенец“

Документация
PDF файл, 240,1 KB, качен на 20.01.2020

pdf document

Приложения
PDF файл, 178,7 KB, качен на 20.01.2020

pdf document

Проект на договор
PDF файл, 143,9 KB, качен на 20.01.2020

pdf document