Върни се горе

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансова институция за нуждите на "СБАЛББ - Перник" ЕООД

Покана за избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, гр. Троян

Повторна покана за избор на финансова институция за нуждите на „Център за психично здраве - София“

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД“

Покана за избор на финансова институция за нуждите на „Център за психично здраве - София“

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД”

Повторна покана за оферти за изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 30.06.2018 г.

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2018г.

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за нуждите на УМБАЛ „Св. Анна“ София - АД

Соисък документи
DOC файл, 40,5 KB, качен на 01.08.2018

doc document

Декларация запознаване
DOC файл, 29,5 KB, качен на 01.08.2018

doc document

Срок за валидност на офертите
DOC файл, 27,0 KB, качен на 01.08.2018

doc document

АТМ
DOC файл, 26,5 KB, качен на 01.08.2018

doc document

Админастративни сведения
DOC файл, 29,0 KB, качен на 01.08.2018

doc document

Техническо предложение
DOC файл, 53,5 KB, качен на 01.08.2018

doc document

Ценова оферта
DOC файл, 53,5 KB, качен на 01.08.2018

doc document