Върни се горе

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2018г.

Покана за избор на изпълнител за комплексно банково обслужване на „СБАЛОЗ - София област“ ЕООД

Покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Обслужване на разплащателна сметка, касови операции, преводи от сметка на МЦ "Св. Николай Чудотворец" ЕООД

Удължаване на срока по покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансова институция за нуждите на "СБАЛББ - Перник" ЕООД

Повторна покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване на "СБПЛББ Роман" ЕООД

Покана за предоставяне на оферти за комплексно банково обслужване на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД за срок от две години

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции за нуждите на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване на "СБПЛББ Роман" ЕООД

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансова институция за нуждите на "СБАЛББ - Перник" ЕООД

Покана за избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, гр. Троян