Върни се горе

Към 02.11.2018 г. в Министерството на здравеопазването и търговските дружества, в които министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата няма задължени лица, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.