Върни се горе

Към 31.12.2018 г. в Министерството на здравеопазването и търговските дружества, в които министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата няма задължени лица, които не са подали в срок декларации по чл. 35, от ЗПКОНПИ.