Върни се горе

Жана Велинова - директор НЦРРЗ

Жана Велинова
PDF файл, 314,2 KB, качен на 11.12.2018

pdf document

Георги Гелев - директор ЦСМП София

Георги Гелев
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.12.2018

pdf document

Анелия Цочева - директор РЦТХ Плевен

Анелия Цочева
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.12.2018

pdf document

Елена Кундурджиева - директор ДМСГД София

Елена Кундурджиева
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.12.2018

pdf document

Валентина Хаджирадева - директор ЦСМП Велико Търново

Валентина Хаджирадева
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.12.2018

pdf document

Георги Шандурков - директор ЦСМП Габрово

Георги Шандурков
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.12.2018

pdf document

Лако Лаков - директор РЦТХ Плевен

Лако Лаков
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.12.2018

pdf document

Огнян Господинов - директор ЦСМП Добрич

Огнян Господинов
PDF файл, 1,2 MB, качен на 07.12.2018

pdf document

Валентина Хаджирадева - директор ЦСМП Велико Търново

Валентина Хаджирадева
PDF файл, 1,2 MB, качен на 07.12.2018

pdf document

Таня Ганчвеа - директор ДМСГД Силистра

Таня Ганчева
PDF файл, 1,2 MB, качен на 07.12.2018

pdf document