Върни се горе

Виличн Платиканов - член на СД на МБАЛ „Света Марина“

Вилиян Платиканов 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 29.09.2017

pdf document

Вилиян Платиканов 2
PDF файл, 2,5 MB, качен на 29.09.2017

pdf document

Стефан Константинов - изпълнителен директор УСБАЛ по онкология

Стефан Константинов 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 29.09.2017

pdf document

Стефан Константинов 2
PDF файл, 2,6 MB, качен на 29.09.2017

pdf document

Красимир Нейков - член на СД на УСБАЛ по онкология

Красимир Нейков 1
PDF файл, 1,2 MB, качен на 29.09.2017

pdf document

Красимир Нейков 2
PDF файл, 2,6 MB, качен на 29.09.2017

pdf document

Антон Живков - член на СД на УСБАЛ по онкология

Антон Живков 1
PDF файл, 1,2 MB, качен на 29.09.2017

pdf document

Антон Живков 2
PDF файл, 2,6 MB, качен на 29.09.2017

pdf document

Митко Груев - член на СД на МБАЛ Добрич

Митко Груев 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Митко Груев 2
PDF файл, 2,4 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Трифон Йорданов - изпълнителен директор МБАЛ Добрич

Трифон Йорданов 1
PDF файл, 1,0 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Трифон Йорданов 2
PDF файл, 2,5 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Виктор Златков - член на СД на СБАЛАГ „Майчин дом“

Виктор Златков 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Виктор Златков 2
PDF файл, 2,6 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Красимир Нейков - член на СД на УСБАЛО

Красимир Нейков 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Красимир Нейков 2
PDF файл, 2,6 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Антон Живков - член на СД УСБАЛО

Антон Живков 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Антон Живков 2
PDF файл, 2,6 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Таня Беличенова - член БД на БЛЦ „Камена“

Таня Беличенова 1
PDF файл, 1,0 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Таня Беличенова 2
PDF файл, 2,3 MB, качен на 18.07.2017

pdf document