Върни се горе

Катерина Андреева-Ардашева - управител СБР Марикостинова

Катерина Андреева-Ардашева 1
PDF файл, 748,5 KB, качен на 05.12.2016

pdf document

Катерина Андреева-Ардашева 2
PDF файл, 1,6 MB, качен на 05.12.2016

pdf document

Наталия Маркова - заместник председател на съвета на директорите на МБАЛ НКБ

Наталия Маркова 1
PDF файл, 1,2 MB, качен на 05.12.2016

pdf document

Наталия Маркова 2
PDF файл, 2,8 MB, качен на 05.12.2016

pdf document

Марио Станкев - изпълнителен директор МБАЛ НКБ

Марио Станкев 1
PDF файл, 1,3 MB, качен на 05.12.2016

pdf document

Марио Станкев 2
PDF файл, 2,8 MB, качен на 05.12.2016

pdf document

Николай Червеняков - изпълнителен директор НСБФТР

Николай Червеняков 1
PDF файл, 1,3 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Николай Червеняков 2
PDF файл, 2,7 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Пенчо Пенчев - контрольор СБПЛББ Роман

Пенчо Пенчев 1
PDF файл, 1,3 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Пенчо Пенчев 2
PDF файл, 2,9 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Пенчо Пенчев - контрольор СБПЛББ Роман

Пенчо Пенчев 1
PDF файл, 1,3 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Пенчо Пенчев 2
PDF файл, 2,9 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Пепа Владимирова - управител СБПЛББ Роман

Пепа Владимирова 1
PDF файл, 1,3 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Пепа Владимирова 2
PDF файл, 2,7 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Емил Грашнов - управител ЦПЗ София

Емил Грашнов 1
PDF файл, 1,3 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Емил Грашнов 2
PDF файл, 2,6 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Петър Николаков - член на съвета директорите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“

Петър Николаков 1
PDF файл, 962,1 KB, качен на 12.07.2016

pdf document

Петър Николаков 2
PDF файл, 2,1 MB, качен на 12.07.2016

pdf document

Татяна Червенякова - изпълнителен директор СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“

Татяна Червенякова 1
PDF файл, 963,2 KB, качен на 12.07.2016

pdf document

Татяна Червенякова 2
PDF файл, 2,1 MB, качен на 12.07.2016

pdf document