Върни се горе

Иглика Михайлова - член СД УСБАЛО

Иглика Михайлова
PDF файл, 1,1 MB, качен на 01.04.2019

pdf document

Иглика Михайлова - член СД УСБАЛО

Иглика Михайлова
PDF файл, 319,4 KB, качен на 01.04.2019

pdf document

Соня Костова - контрольор СБР „Тузлата“

Соня Костова
PDF файл, 1,2 MB, качен на 28.02.2019

pdf document

Кирил Кирилов - член СД „Св. Иван Рилски“

Кирил Кирилов
PDF файл, 1,2 MB, качен на 28.02.2019

pdf document

Кирил Кирилов - член СД „Св. Иван Рилски“

Кирил Кирилов
PDF файл, 1,2 MB, качен на 28.02.2019

pdf document

Кирил Кирилов - член СД „Св. Иван Рилски“

Кирил Кирилов
PDF файл, 302,4 KB, качен на 28.02.2019

pdf document

Григор Малев - контрольор СБР „Марикостиново“

Григор Малев 1
PDF файл, 326,9 KB, качен на 28.02.2019

pdf document

Григор Малев 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 28.02.2019

pdf document

Цветанка Димова - председател СД МБАЛ „Христо Ботев“

Цветанка Димова
PDF файл, 1,4 MB, качен на 06.02.2019

pdf document

Ваня Минкова - изпълнителен директор БЛЦ „Камена“

Ваня Минкова
PDF файл, 1,2 MB, качен на 05.02.2019

pdf document

Цветанка Димова - председател СД МБАЛ „Христо Ботев“

Цветанка Димова
PDF файл, 315,7 KB, качен на 05.02.2019

pdf document