Върни се горе

Антон Петров - изпълнителен директор УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Антон Петров
PDF файл, 314,4 KB, качен на 13.09.2018

pdf document

Кирил Кирилов - член СД УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Кирил Кирилов
PDF файл, 301,9 KB, качен на 13.09.2018

pdf document

Соня Костова - контрольор СБР Тузлата

Соня Костова 1
PDF файл, 302,5 KB, качен на 13.09.2018

pdf document

Соня Костова 3
PDF файл, 287,5 KB, качен на 13.09.2018

pdf document

Иван Митов - член СД УМБАЛ„Александровска“

Иван Митов
PDF файл, 333,7 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Цветомила Дудевска-Вачевска - управител „СБАЛББ Троян“

Цветомила Дудевска-Вачевска
PDF файл, 311,0 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Цветан Луканов - изпълнителен директор УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

Цветан Луканов 1
PDF файл, 320,8 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Цветан Луканов 3
PDF файл, 305,0 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Цветан Дафов - управител СБПЛРПФЗ „Св. Петка Българска“

Цветан Дафов
PDF файл, 333,3 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Цветан Влахов - управител „СБР Котел“

Цветан Влахов
PDF файл, 306,6 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Трифон Йорданов - изпълнителен директор МБАЛ Добрич

Трифон Йорданов
PDF файл, 290,9 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Татяна Пенкова-Червенякова - изпълнителен директор СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“

Татяна Пенкова-Червенякова 1
PDF файл, 310,4 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Татяна Пенкова-Червенякова 3
PDF файл, 302,2 KB, качен на 17.08.2018

pdf document