Върни се горе

Приключи конкурсът за неправителствени организации в рамките на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето за разработване на проекти, насочени към предстоящото въвеждане на пълна забрана на тютюнопушенето на обществени места и работни помещения.
В конкурса участваха 18 проекта на неправителствени организации. След оценка на предложенията, бяха класирани следните проекти:
Проектът на Фондация „Център за социално-екологични практики", град Варна: „Подкрепа за прилагането на добри управленчески практики за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето на обществени места и в работни помещения" получава субсидия от 6 000 лв.
Проектът на Сдружение „Българска национална асоциация на потребителите", гр. София „Създаване на капацитет за ефективно прилагане на законовите забрани за тютюнопушене на обществени места в България" получава субсидия от 4 000 лв.
Проектът на Асоциация „Солидарност" гр. София „Аз не пуша, докато се храня" получава субсидия от 3 000 лв.
Класираните проекти са публикувани на интернет-страницата на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето: www.aznepusha.bg.
 
На победителите - честито и на добър час!

Сподели в: