Върни се горе

Днес, 17 декември, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев подписаха договор с консорциум “Информационни технологии в здравеопазването”. Предмет на договора е изграждането на Национален електронен здравен портал и внедряване на личен електронен здравен запис за 40 хиляди служители от държавната администрация. Срокът за изпълнение на договора е до 8 месеца след датата на подписването му.

През ноември т.г. консорциум “Информационни технологии в здравеопазването” спечели обявената от МДААР и МЗ открита процедура за избор на изпълнител за изграждането на Национален електронен здравен портал и внедряване на личен електронен здравен запис за 40 хиляди служители от държавната администрация. Консорциумът предложи цена за изпълнение на заданието от 1 200 000 лева без ДДС. Двете министерства ще имат равен дял при финансирането на изпълнението на поръчката. Още двама кандидати подадоха оферти за участие в обществената поръчка – “О БЕ ЕС – БЕ ГЕ” АД и консорциум “Българско електронно здравно досие – фаза 1”. Те отпаднаха след отварянето на офертите поради непълнота на изискуемите документи.

Изграждането на интегрирани централни електронни здравни портали в държавите членки на Европейския съюз е част от e-Health инициативите на общността. В този контекст стартира и изграждането на български Национален електронен здравен портал, който да дава възможност за централизиран достъп до здравните услуги чрез интеграционната система на електронното правителство (ИСЕП).

Националният здравен портал ще послужи като вход за граждани и лекари към различни здравни услуги. Той ще дава пълна информация за предоставяните е-услуги и ще осигурява достъп на лекари и фармацевти до персонализирани данни за техните пациенти.

Втората част от договора се отнася до създаване на уеб-базирана информационна система за електронен персонален здравен запис за служителите от държавната администрация. В системата ще бъдат включени административни и здравни данни за всеки служител, както и персонален електронен здравен картон. След като се оцени функционалността на тази пилотна система, тя ще бъде мултиплицирана за всички здравноосигурени в България.

Съгласно приетата през декември 2006 г. Стратегия за внедряване на електронното здравеопазване в България главните оперативни цели, които трябва да се изпълнят, са ориентиране на системата на здравеопазването към крайния потребител, предоставяне на по-пълна информация на здравните специалисти, възможност за ефективна комуникация между тях и изграждане на интеграционна информационна среда.

Сподели в: