Върни се горе

Подготовката на страната за посрещане на евентуална грипна пандемия, както и действията на здравната система при разпространение на птичия грип бяха обсъдени днес, 17 октомври, на заседание на ръководството на Министерството на здравеопазването.

От днес започва да действа междуведомственият Кризисен щаб, който бе сформиран във връзка със създадената епидемична обстановка от птичи грип в съседни на България страни. Щабът ще организира, координира и предприема мерки за профилактика и борба, с цел недопускане на вноса и разпространението на птичия грип у нас.

Председател на Кризисния щаб е министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, а заместник – министърът на земеделието и горите г-н Нихат Кабил. В състава на щаба влизат експерти от 7 министерства и техни специализирани структури (научни институти и други звена, свързани с проблемите на епидемиологията) - на здравеопазването, на земеделието и горите, на околната среда и водите, на държавната политика при бедствия и аварии, на отбраната, на вътрешните работи, на финансите, националните консултанти по епидемиология и инфекциозни болести, научни работници.

Първото заседание на Кризисния щаб ще бъде в сряда, 19 октомври.
На него експертите ще докладват за предприетите мерки и направеното до момента, както и ще се обсъдят предстоящите действия при евентуално разпространение на птичия грип.

Основните действия, които трябва да предприемат медицинските структури в страната и цялото население за евентуална грипна пандемия и за намаляване на медицинските и социалните последствия от нея, се заложени в Националния пандемичен план, който предстои да се внесе за одобрение в Министерски съвет.

За реализацията на предвидените мерки се създава Национален пандемичен комитет. Той е оперативният орган за управление на действията по време на пандемия, за определяне на рисковите групи и обхвата им с ваксини и противовирусни средства. Националният пандемичен комитет ще взаимодейства със създадения междуведомствен Кризисен щаб за птичия грип.

Във връзка с мерките, които трябва да се предприемат за подготовка за евентуална грипна пандемия, на заседанието на ръководството на МЗ днес бе решено МЗ спешно да внесе в Министерски съвет искане за целево финансиране на най-спешните противоепидемични мерки. Те са за осигуряване на минимален запас от антивирусни препарати (според препоръките на СЗО той следва покрива поне 5% от населението); на лични предпазни средства (респираторни маски, ръкавици и др.) за специалистите и екипите, които ще работят в огнищата на зараза и които ще обслужват болни; на диагностикуми и оборудване за референтната вирусологична лаборатория в Националния център по заразни и паразитни болести. Общата сума, необходима за тези действия, е около 5 млн. лв.

Изпълнението на тези мерки се предвижда да стане до края на 2005 г. и с тях ще се осигури възможност за реакция на здравната система и гарантиране на ключови дейности, поддържащи интегритета на държавата.

Сподели в: