Върни се горе

Министерството на здравеопазването приключи работата по туиниг проекта по програма „ФАР” - “ПОДПОМАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ”. Основната цел на неговото изпълнение е укрепване на лабораторния потенциал на България за контрол на инфекциите, управление на качеството на лабораторната дейност, стандартизиране на оперативните процедури за взаимодействие в системата на здравеопазването при лабораторно потвърждаване на подлежащите на регистрация инфекциозни заболявания.

Дейностите по изпълнение на туиниг проекта “ПОДПОМАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ” стартираха през месец декември 2006 г. В тях взеха участие експерти от Главен институт по здравето – Италия, и български специалисти от Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).

Проектът се състои от две части. Първата, на стойност 900 хил. евро, бе насочена към обучението на служители от НЦЗПБ и РИОКОЗ. В изпълнение на втората част бе доставено и инсталирано лабораторно оборудване на стойност 1,2 млн. евро и бяха обучени експерти за работа с него.

Работата по проекта бе основно насочена към подобряване на дейността на лабораторното диагностициране на заразните болести и развиване на системата за известяване на новооткрити инфекции. Основните теми и направления включваха компютърни програми за мениджъмънт на микробиологични лаборатории и събиране на данни за вътреболнични инфекции (ВБИ) и антибиотична резистентност; обмен на данни за надзора на резистентността в България и Италия; диагностика и надзор на резистентността на туберкулоза; диагностика и надзор на кърлежопреносими инфекции; контрол на ВБИ; лабораторно потвърждаване, регистрация и контрол на HIV и хепатит; лабораторна мрежа за полово предавани инфекции и др.

В рамките на проекта туининг проекта бяха проведени семинари по лабораторна диагностика и създаване на работеща лабораторна мрежа за диагностика на СПИН, туберкулоза и кърлежово предавани инфекции. Със специалисти от България и Италия бяха обсъдени въпросите на антибиотична политика в национален мащаб, свързани със събирането и анализирането на данни по електронен път, използване на компютърни системи за лабораторен мениджмънт и управление на антибиотичната политика и консумация на антиинфекциозни лекарства.

Проектът даде възможност на специалисти от България и Италия да се запознаят с работата на лаборатории и институти, отговорни за инфекциите в двете страни. В хода на дейностите бяха обсъдени въпроси за контрол на вътреболничните инфекции, антибиотична политика и регистрация на инфекции заплашващи с епидемично разпространение.

Лабораториите на регионалните инспекции бяха снабдени с  необходимата апаратура за оборудване на лабораториите с висок клас на биозащита и възможности за лабораторна диагностика на подлежащите на регистрация инфекции. За микробиологичните лаборатории бяха осигурени микроскопи, флуоресцентни микроскопи за бърза диагностика, ELISA-ридери. С цел безопасност на работата бяха осигурени ламинарни боксове от висок клас на биозащита, а за управление на качеството според европейските стандарти – специална хладилна техника, фризери, лабораторни хладилници, термостати, сухи стерилизатори и центрофуги.

Сподели в: