Върни се горе

Националният план на Република България за готовност за грипна пандемия включва всички необходими действия и отговорностите на различните институции във всяка от фазите на евентуална пандемия. Разчетите за изпълнението му през тази година предвиждат 3,69 2 млн. лв., които ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на здравеопазването, а впоследствие компенсирани от републиканския бюджет.

Това заяви министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски след заседанието на правителството днес, 12 януари, на което бе приет Националният пандемичен план.

Планът е разработен в съответствие с актуалните препоръки на ЕС и глобалната програма на Световната здравна организация (СЗО) за надзор и контрол на грипа.

Основна цел на националния план е създаването на адекватна организация за своевременно предприемане на действия за ограничаване на заболяемостта и намаляване на смъртността от грипна пандемия. Целта е да се осигурят оптимални възможности за лечение на заболелите, както и ефективно функциониране на основни за обществения живот сектори и служби като здравеопазване, сигурност, транспорт.

За постигането на тези задачи ще бъдат предприети действия за засилване на епидемиологичния и вирусологичен надзор на грипа у нас и ще се увеличи употребата на ваксини и антивирусни препарати в междуепидемичния период. Ще се задълбочат проучванията в областта на епидемиологията и профилактиката на грипа. Ще се разработи стратегия за осигуряване на страната с ваксини и антивирусни препарати в условията на пандемия, както и създаване на национален запас от антивирусни препарати.

Националния план предвижда да се по добри информираността на медицинските специалисти и широката общественост за значимостта на заболяването и възможностите за профилактиката му. На обществеността ще се предоставя постоянна, актуална и достоверна информация за хода на грипната пандемия и предприетите мерки.

Грипните епидемии и свързаните с тях висока заболяемост и смъртност, особено сред рисковите групи от населението, са сред водещите проблеми на общественото здравеопазване у нас. Интензивните проучвания в областта на вирусологията, епидемиологията и възможностите за контрол на грипа, започнали в България след стартирането на програмата на СЗО за грипа през 1947 г., продължават и днес, като стремежът на българските експерти е да сътрудничат активно на СЗО и ЕС за подобряване и засилване на международния и национален надзор на грипа и да подготвят страната за евентуална грипна пандемия. Решаваща роля за ограничаване на нейната тежест ще има степента на готовност на системата на общественото здравеопазване за координирани действия в условията на пандемия на национално и международно ниво.

За ефективно управление и координация на изпълнението на Националния пандемичен план се създава Национален пандемичен комитет. Той ще се оглавява от вицепремиер, назначен от министър-председателя. В състава му ще бъдат включени заместник-министри и експерти от различни министерства и ведомства, представители на научните среди и национални консултанти по различни медицински специалности.

В зависимост от развитието на епидемичната ситуация Националният пандемичен комитет ще анализира обстановката и ще разпорежда прилагането на различни противоепидемични мерки. Предвидена е активна обмяна на информация и данни със специализираните международни организации като Световната здравна организация, Европейската комисия, Европейския център за контрол на заболяванията и сродни структури в други страни.

Националният план подлежи на корекции и допълнение с цел осигуряване на оптимален обем профилактични и противоепидемични мерки и максимална ефективност в условията на пандемия.

Сподели в: