Върни се горе

На 25 и 26 септември в Аулата на Националния център  по трансфузионна хематология – ул. „Бр. Миладинови” №112, ще се проведе 48-тата Национална конференция по трансфузионна хематология, която за първи път ще бъде под патронажа на министъра на здравеопазването.

Конференцията ще бъде открита на 25 септември в 10.00 ч. В работата й ще вземат участие водещи специалисти от центровете и отделенията по трансфузионна хематология в страната.

По време на форума ще бъде направен анализ на дейността на центровете и отделенията по трансфузионна хематология за 2007 г. Ще бъде представена стратегия за промоция на безвъзмездното и доброволно кръводаряване и информация за нови изследвания на маркери за хепатит В и разпространението му сред населението.
 
Анализът на данните от годишните отчети на центровете и отделенията по трансфузионна хематология сочат трайно прекъсване на негативната тенденция за намаляване броя на дарителите, съществувала до 2002 г. През миналата година в страната са регистрирани 151 825 кръводарявания – с 3000 повече от 2006 г. Относителният дял на безвъзмездните кръводарители е 97 %,  три четвърти от които са мъже. 86% от всички безвъзмездни кръводарители са от градовете, а дарилите за първи път са 22%.

Кръводарителите на 1000 души население в България са 19,7. По този показател на първо място в Европа е Австрия – с 67,4 на 1000 души население, следвана от Словения – 54,4, Гърция – 34,2 и Швеция – 30,5. У нас най много са безвъзмездните кръводарители във възрастовата граница между 30 и 40 години.
  
Националната политика за безопасна кръв, водена от Министерството на здравеопазването, е насочена към създаване на необходимите условия за извършване на дейностите в структурите на трансфузионната система на съвременно европейско ниво. Това включва и разработената вече адекватна нормативна база в съответствие с директивите на ЕС.

За реализацията на тази цел по линия на Заемното споразумение със Световна банка за нуждите на НЦТХ,  4-те райони центъра и 23-те отделения по трансфузионна хематология, който са в структурата на областните болници, през 2007 и до средата на 2008 г. бе доставено ново технологично оборудване - 75 биомиксери за вземане на кръв, 85 силъра, 12 автоматични сепаратори на кръвни съставки, 28 мануални плазмаекстрактори, 26 лабораторни и 7 промивни центрофуги и др. Доставени са и 5 дублиращи апарата за имунохематологична диагностика на взетата кръв и 2 за трансмисивни инфекции. Инвестицията е на стойност 1 535 147 евро без ДДС.

Обемът на дейностите в Националния център по трансфузионна хематология и регионалните центрове в Пловдив, Плевен, Стара Загора и Варна през последните 2 години е увеличен с 1,5 пъти. През 2007 г. са преработени 75, 118 литра глюкозоцитратна кръв. За лечебните заведения на територията на цялата страна са предоставени 42 083 литра еритроцитен концентрат, 19 482 литра плазма, над 18 000 единици тромбоцитен концентрат, получен от единица цяла кръв, и 900 единици тромбоцитен концентрат, получен чрез афереза. Качеството на кръвта и кръвните съставки отговаря на международните критерии за безопасност и ефикасност. Осигурените кръв и кръвни продукти са на стойност 5 426 966 лв. На производителите на лекарства са предоставени над 12 000 литра плазма за производство на албумин и имуноглобулин.

Сподели в: