Върни се горе

По повод Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН днес се проведе среща на администрацията на Министерство на здравеопазването, Националния координационен комитет по СПИН, представители на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и на организациите, работещи с хората, живеещи с ХИВ/СПИН – Фондация „Каспар Хаузер”, Фондация „Надежда срещу СПИН” и Фондация „И”. 

Цел на срещата беше обсъждане на националните приоритети, дейности и постигнати резултати при осигуряване на достъпни грижи и лечение от страна на Министерство на здравеопазването и Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. От своя страна  неправителствените организации представиха обхвата на дейностите си и спецификите на предоставяните услуги, и поставиха за обсъждане част от здравно социалните проблеми, които е необходимо да бъдат решени с цел  подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН. 
 
Предоставянето на безплатна антиретровирусна терапия и медикаменти за опортюнистични инфекции, децентрализацията на лечението, модернизирането на апаратурата в ключови за диагностицирането и лечението на болестта структури, както и присъединяването на страната ни към германската инициатива за намаляване на цените на антиретровирусните лекарствата бяха подчертани като примери за успешни практики в унисон със световните тенденции в превенцията и контрола на ХИВ/СПИН. Основен акцент ще се постави върху оптимизиране на финансирането и лекарствената политика по отношение на терапията на пациенти с ХИВ/СПИН чрез цялостно остойностяване на заболяването от фазата на инфектирането, през хроничното боледуване до антиретровирусната терапия и лечението на съпътстващи инфекции. Правителствените и неправителствените структури ще работят още по-усилено за изграждането на нова нормативно рамка по проблемите на ХИВ/СПИН. Сътрудничеството с Министерство на труда и социалната политика ще бъде приоритет с цел  подобряването на социалните грижи и услуги за хората, живеещи с ХИВ/СПИН и техните близки. Друг основен партньор ще бъдат общините и  общинските администрации в процеса на  укрепване на изграденото партньорство и оказването на финансова подкрепата на дейността на неправителствените организации, работещи в сферата на превенцията на ХИВ/СПИН.

Сподели в: