Върни се горе

На 27 октомври (понеделник) в 14.30 ч. в Търговище ще се проведе среща с ръководителите на здравни заведения и членовете на Комисията по здравеопазване на Общинския съвет, на която очакван гост е министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.

След провеждането на срещата се предвижда брифинг.

В 16.00 ч. министър Желев ще открие обновеното отделение на „Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Търговище” АД.

Като областна болница „МБАЛ – Търговище” – АД обслужва населението от област Търговище, чийто общ брой за 2007 г. е 132 771.

Основател и създател на първата кръвна банка в Търговище през 1952 г. е д-р Митко Стоилов Димитров. По-късно през 1956 г. д-р Вълчо Георгиев прави първото кръвопреливане директно от кръводарител на пациент.

През 1973 г. кръвната банка се премества от сградата на градската болница в сградата на тубдиспансерното отделение, където се намира и досега.

Сега ОТХ е териториално и административно обособена структура на „МБАЛ – Търговище” АД, разположена в сградата на Второ вътрешно отделение със следните основни функции: промоция и организация на безвъзмездно и доброволно кръводаряване, планиране на необходимите кръвни биопродукти за пациентите от МБАЛ – Търговище, МБАЛ – ПОпово, МБАЛ – Омуртаг и СХБАЛ Папуров – Търговище, правилното им съхранение и разпределение, имунохематологично изследване на пациенти и бременни жени, информационно осигуряване на функциите. Отделението е под методичното ръководство на РЦТХ Варна.

През пролетта на 2008 г. в ОТХ са извършени работните стъпки на Плана за действие на Националната програма „Безопасна кръв 2005-2010”. За привеждане на материално – техническата база с оборудване в съответствие с медицинския стандарт „Трансфузионна хематология” е извършен ремонт на сградния фонд, като разположението на помещенията е съобразено с основния вид дейност. Обновено е обзавеждането и е модернизирано техническото оборудване. Общата сума, изразходвана за строително-монтажни дейности е 119 947 лв. Разходите, извършени за цялостното обновление на отделението са 205 125 лв, като от тях 100 000 лв. са предоставени от Министерство на здравеопазването.

Сподели в: