Върни се горе

С официално тържество в гр. Монтана беше открита  обновената база на Регионалния център по здравеопазване. До 2006 г. РЦЗ не разполагаше със собствена сграда и се помещаваше в сгради, общинска собственост, непригодни за специфичните му функции. Със средства на Министерство на здравеопазването в размер на 117 198 лв. беше извършен основен ремонт на предоставената сграда и беше закупено необходимото оборудване.

За ремонтни дейности на базата с разгъната площ 430 кв.м. са изразходвани 91 198 лв., за информационни табла - 12 000 лв., за оборудване - 10 000 лв., за компютри - 4 000 лв. Изградени са компютърна мрежа и телефонна централа. Подсигурен е подход за инвалиди, което дава възможност за най-добро обслужване на тази рискова група. В сградата на РЦЗ се помещава и Регионалната картотека на медицинската експертиза, както и РИОКОЗ - гр. Монтана, което е предпоставка за пълноценно взаимодействие на двете регионални структури на МЗ. Изградени са информационни табла на двата входа на РЦЗ с цел по-доброто административно обслужване и по-добрата информираност на гражданите, здравните работници и институции и структури, имащи отношение към здравеопазването в областта.

На официалното откриване на новата сграда на РЦЗ-Монтана присъстваха  зам.-министъра на  здравеопазването д-р Емил Райнов, представители на местната власт и областната управа.

Сподели в: