Върни се горе

Няма опасност на живота на едномесечната Пламена Димитрова, пострадала след инцидент на 16 февруари т. г. в Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), Търговище. След извършена в дома проверка, Министерството на здравеопазването заявява, че на пострадалото от гризач дете е оказана своевременна и качествена медицинска помощ. Не отговарят на истината разпространените в публичното пространство твърдения за заплаха за живота на бебето.

Пламена вече е изписана от детското отделение на Многопрофилната болница за активно лечение, Търговище. Състоянието й е добро, раните й са завехнали, няма инфектиране.

В дома ежемесечно са извършвани дейности по дезинсекция и дератизация. Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве в града е дала предписания за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки със срок на изпълнение до 20 март.

Това са част от изводите в доклада на експертната група, извършила разпоредената веднага от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски проверка в ДМСГД.

МЗ заявява, че няма прикриване на инцидента и забавяне в предприетите необходими действия.

За случилото се незабавно е уведомен дежурният лекар в ДМСГД, Търговище д-р Алексиева и Центъра за спешна медицинска помощ. Чрез него детето е хоспитализирано по спешност в детското отделение на МБАЛ, Търговище, като по този начин е оказана своевременна и качествена медицинска помощ. Според епикризата на лицето на детето се наблюдава оток, зачервяване и екскориация около ляво око, ляв устен ъгъл и лявата буза, малка разкъсна рана с размери 3-4 мм на върха на езика в ляво. Осъществени са консултации с хирург и с началника на инфекциозно отделение и са предприети необходимите терапевтични и профилактични мерки – локални средства, двойна антибиотична комбинация и профилактика на тетанус. Осъществена е консултация и с доц. Ненова, републикански консултант по инфекциозни болести, която е одобрила назначената специфична терапия.  Извършена е  профилактика против тетанус. 

Още в същия ден - 16 февруари, за инцидента са информирани Районният център по здравеопазване в Търговище и Министерството на здравеопазването като принципал на Дома за медико-социални грижи за деца в Търговище.

На 16 февруари в Дома е проведено съвещание на персонала и са взети решения за обезопасителни мерки за достъп на гризачи във всички помещения, както и за подобряване на организацията на работа на персонала и осигуряването на непрекъснато наблюдение на децата.

На 18 февруари Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве извършва незабавна проверка във връзка с получено от Дома бързо известие за ухапано от гризач дете. Според съставения протокол на пода в банята има открит отвор към канализационната мрежа без сифон, вратите на помещенията не са уплътнени откъм повърхността на пода, а тръбите на отоплителната и ВиК инсталации преминават през стените на помещението без качествена замазка около тях. Това е създало предпоставки за проникване на гризачи. Във връзка с констатираните нередности от РИОКОЗ са дадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки със срок на изпълнение до 20 март. При проверката от МЗ е установено, че отвърстията около минаващите през помещението тръби са обработени и запушени с циментова замазка.

На 20 февруари проверка е извършена и от експерти от МЗ по разпореждане на министър Гайдарски. Комисията посети дома и детското отделение на болницата и се е уверила, че детето е в добро клинично състояние.

Проверката от МЗ установи, че в ДМСГД, Търговище са извършвани изискваните от нормативната уредба хигиенни мерки. През 2007 г., съгласно сключен договор за провеждане дейности по дезинсекция и дератизация, ежемесечно в дома са били извършвани проверки и обработки, като за гризачи в помещенията дератизационни дейности са извършени през месеците януари, април и август, а през ноември и декември – в двора на заведението.

През тази година продължават дейностите по дезинсекция, дератизация и дезакаризация. На 17 януари, съгласно представен протокол, е извършена дератизация на помещенията, като и две обработки – на 16 и на 18 февруари, на външния двор, шахти и помещения с два вида препарати с различен механизъм на действие.

Съгласно нормативната уредба, задължение на общината е да провежда най-малко 1 път годишно дератизация на каналната мрежа.

Некоректно и невярно е и твърдението в публикации в медиите, че към децата в дома в Търговище се проявява престъпна небрежност.

През 2007 г. през ДМСГД, Търговище са преминали 89 деца, за чието здраве се полагат необходимите грижи. През 2007 г. те са обхванати с общо 363 профилактични прегледи, 173 имунизации, 107 диспансерни прегледи, 1255 лабораторни изследвания, 3510 рехабилитационни процедури, 262 инструментални и апаратни изследвания и 162 консултации с други медицински специалисти.

Всички деца до едногодишна възраст се преглеждат от ортопед, а децата над 2 г. – от стоматолог.

Към 25 февруари в дома са настанени общо 57 деца. Бебета до 6 месечна възраст са осем, от 6 до 12 месеца – девет, децата от 1 до 2 години са 12, тези от 2 до 3 години – девет, а децата над три години са 16. Децата с увреждания, отглеждани в дома, са 15, от които 5 са с тежки двигателни и интелектуални дефицити.

Сградата е построена през 1972 г., от 1976 г. се използва от Дом „Майка и дете”, впоследствие преобразуван в ДМСГД.

Сподели в: