Върни се горе

По повод разпространената от БЛС декларация за оказването на груб административен натиск за спиране на протестните действия, Министерството на здравеопазването категорично заявява, че тези твърдения са груба манипулация, спекулация. Те са и израз на пълната безпомощност на ръководството на БЛС да организира обещания от него общонационален лекарски протест.

Разпространените от ръководството на БЛС твърдения не отговарят на истината.

Министерството на здравеопазването категорично заявява, че няма указания, разпореждания, инструкции или каквито и да е други административни форми, с които е забранявало провеждането на протести в лечебните заведения или е заплашвало със санкции при тяхно евентуално провеждане.

В МЗ не са викани директорите на университетските и областните болници, върху тях не е оказван натиск да забраняват евентуални протести в ръководените от тях лечебни заведения.

МЗ не е обещавало на директорите и допълнително финансиране при потискане на протестите. По тази причина абсолютна лъжа е, че МЗ е определило „цена” на протестите в Университетската педиатрична болница в размер на 2 млн. лв.

Допълнителните средства, които МЗ получи от бюджетния излишък, както и допълнително осигуреният ресурс от собствени средства на МЗ, бяха разпределени в края на миналата година, за което обществеността бе информирана своевременно. В бюджета на МЗ за 2008 г. допълнителни средства, заделени за евентуално „стимулиране” на болниците, не са предвидени.

Повишаването на трудовите възнаграждения в различни болници е решение на нейния ръководен орган (Съвета на директорите) и е израз на политиката на ръководството на лечебното заведение за увеличаване на заплатите в зависимост от дейността и приходите на болницата. Това е нормален управленски процес, който не би трябвало да предизвиква недоумение сред ръководството на БЛС, което, поне до момента, също се обявяваше за по-високи възнаграждения на работещите в здравната система. От декларацията на БЛС става ясно, че съсловната организация е против увеличаването им и се отказва от това свое искане.

МЗ защитава позицията, че в една демократична държава всеки има право да изразява личното си мнение, включително и да протестира, при спазване на закона. Затова буди недоумение отказът на БЛС да приеме правото на лекари, ръководещи или работещи в лечебните заведения, да изказват и противоположни мнения. Такава позиция нарушава основните принципи на демократичното общество в нашата страна.
  
Декларацията на ръководството на БЛС показва неговата пълна безпомощност да изпълни политическата поръчка и да организира обявените още през есента на миналата година лекарски протести. Започналите според БЛС действия от вчера не обхванаха желания от ръководството на БЛС брой медицински специалисти. Те не получиха заявяваната масовост, което явно изнерви ръководството на БЛС.

Получаваната в МЗ информация за протестните действия показва, че те са изключително малочислени и символични. Работата в университетските и областните болници, които приемат основния поток пациенти, продължава без нарушения на графика.

Декларацията на ръководството на БЛС е груба спекулация с позицията на лекарското съсловие, заблуждаване на пациентите и на цялото общество, грубо незачитане на свободното волеизявление на гилдията и обществото. С подобни методи не могат да се постигнат подобряване на здравната система у нас, решаване на основните проблеми, които медицинските специалисти и всички граждани очакват.

Министерството на здравеопазването е доказало своята позиция и ще продължи да подпомага болниците в осигуряването на достъпно и качествено медицинско обслужване за нуждаещите се граждани.

Сподели в: