Върни се горе

Официално бе открита Районната координационна централа на Центъра за спешна медицинска помощ – Софийска област. Изграждането на централата се финансира изцяло от Министерството на здравеопазването.

На тържествената церемония присъстваха главният секретар на Министерството на здравеопазването доц. д-р Красимир Гигов, директори на лечебни заведения, специалисти и медицински работници.

В поздравителния адрес от името на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев се подчертава, че функционирането на координационната централа ще допринесе за гарантиране на своевременна и адекватна медицинска помощ  на българските граждани в кризисни ситуации, в защита на техния живот и здраве.

Районната координационна централа осъществява ефективното взаимодействие между екипите на ЦСМП – Софийска област и органите на полицията, пожарната и гражданската защита, при оказване на спешна медицинска помощ на пострадали при масови бедствия, аварии и катастрофи, както и постоянната връзка с новоизградената служба за спешни повиквания “Телефон 112”. С помощта на автоматизирана информационно-комуникационна система се обработват повикванията, постъпили от територията на областта и се възлагат за изпълнение на най-близко разположения до мястото екип. Специализиран софтуерен продукт осигурява запис на  разговора между приемащият повикването медицински специалист и ответната страна. Има и специални форми и формуляри за попълване на личните и медицински данни на пациента.

В Районната координационна централа работи денонощно екип. Приемат се всички повиквания от тел. 150 на територията на Софийска област, която е с население от 270 хил. жители, живеещо в 22 общини. Повикванията се предават за изпълнение от централата на 17 екипа за спешна медицинска помощ, структурирани в 13 Филиала за спешна медицинска помощ към ЦСМП – Софийска област.

Сподели в: