Върни се горе

Във вторник, 24 април, от 12.00 часа в заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще бъде подписано Споразумение между Министерството на здравеопазването, Министерството на държавната администрация и административната реформа и Националната здравноосигурителна каса за въвеждане на съвременни електронни услуги в системата на здравеопазването.

Споразумението ще бъде подписано от:
      Проф. Радослав Гайдарски, министър на здравеопазването
      Г-н Николай Василев, министър на държавната администрация и административната реформа
      Д-р Румяна Тодорова, директор на Националната здравноосигурителна каса.


Споразумението между трите институции предвижда въвеждане на съвременни електронни услуги в системата на здравеопазването, изграждане на електронен здравен портал и повишаване на компютърната грамотност и квалификация на заетите в здравни сектор.

След официалното подписване на документа ще се проведе пресконференция.

Сподели в: