Върни се гореГлавните промени през последните 24 часа:

·        30 нови потвърдени случая, съобщени в Европа, от тях 24 в Испания;

·        Към момента, 79 потвърдени и 20 вероятни случая, докладвани от 12 европейски държави;

·        Няма данни за непрекъснато предаване на инфекцията от човек на човек в Европа;

·        В Европа, всички случаи, с изключение на един, са с умерено тежко протичане на заболяването, няма починали;

·        По света, 946 съобщени случая, от тях 929 потвърдени;

·        Канадската агенция за контрол на храните (CFIA) съобщава за вероятно предаване на инфекцията от човек на свиня;

·        На интернет страницата на ECDC са публикувани три нови документа със здравна информация.

Този доклад е на базата на официалната информация, осигурена от националните уебсайтове за обществено здраве или други официални източници. Включени са и данни от надеждни медийни източници.

 

ЕС и Европа

През последните 24 часа, 30 нови потвърдени случая са съобщени в Европа: Испания (24), Великобритания (3), Германия (2) и един нов случай в Италия. Това доведе до общ брой от 79 потвърдени случая в Европа. Броят на съобщените вероятни случаи е променен поради потвърждаване или отхвърляне на някои от тях.

В ЕС, два нови случая на предаване на вируса от човек на човек (без данни за пътуване до засегнати райони) са съобщени от Испания и един от Великобритания, което увеличи броя на тези инфекции до 8. До момента, няма данни за стабилно предаване на вируса от човек на човек в Европа.

 

Извън Европа

Извън Европа, броят на потвърдените случаи нарасна на 929, съобщени от 9 държави. След вчерашния доклад, още 114 потвърдени случая са съобщени от Мексико и 66 нови случая от САЩ. Допълнително Канада съобщава за 16 нови потвърдени случая, а Нова Зеландия и Колумбия заедно съобщават за един нов потвърден случай. Коста Рика съобщава за три нови вероятни случая.

Предварителната проверка на Канадската агенция за контрол на храните (CFIA) показа наличието на грипен вирус A(H1N1) в едно стадо свине в Канада. Поради факта, че вероятно свинете са били изложени на заразяване с вируса от човек, върнал се неотдавна от Мексико с грипоподобни симптоми, CFIA поиска от ветеринарите и производителите да увеличат мерките за биологична безопасност с цел да се ограничи всякакъв риск за здравето на животните. Според СЗО и FAO, консумирането на добре сготвеното свинско месо е безопасно.

Оценка на ситуацията в Европа

До момента вероятни и /или потвърдени случаи са съобщени от 12 държави в Европа.

Очаква се и други страни също да идентифицират първите случаи като издирването с цел навременна диагноза продължава и това намалява въздействието от внос и вероятно разпространение на болестта.

Има два нови потвърдени случаи във Великобритания при деца в училищна възраст. Едното дете е пътувало в област на САЩ с доказателства за непрекъснато предаване на инфекцията, а другото дете е имало пряк контакт с човек, върнал се от Мексико. На основата на проведената от Агенцията за защита на здравето във Великобритания оценка на риска се препоръчва да се затвори училището за един първоначален период от 7 дни и да се осигури антивирусна профилактика на контактните деца.

Клиничното протичане на заболяването в Европа продължава да бъде умерено тежко, обаче повечето от заболелите са млади лица, пътували към или от Европа. Ето защо, степента на проява на симптомите на грипа, съобщена при тези случаи не е задължително да се наблюдава и при заразяване на малки деца или възрастни хора, както и при хора с придружаващи заболявания.

До момента, 3 от 6-те региона на СЗО са докладвали потвърдени случаи. Постоянно предаване на вируса от човек на човек е съобщено само от Северна Америка.

Ситуацията в Европа е следната: идентифициран е внос на инфекция от Мексико и от САЩ, но към момента няма установено постоянно предаване на вируса от човек на човек или епидемии в обществото.

 

Отговора на Европа

Държавите-членки на ЕС изпращат на ECDC и Европейската комисия ежедневно нови данни за вероятните и потвърдени случаи съгласно общата дефиниция на случай на ЕС и чрез системата за ранно оповестяване и отговор.

С последните данни ECDC публикува три документа:

·        Документ за относителния дял от населението, което се очаква да бъде заразено, да развие симптоми или да бъде хоспитализирано по време на грипна пандемия. Това е част от серия документи, които ECDC ще публикува относно уроците, които могат да бъдат научени от предишните пандемии в Европа и Северна Америка an educational web-cast; the origin of this novel virus.

·        Документ “Лични предпазни мерки (нелекарствени) за намаляване на риска от придобиване или предаване на човешки грип.”

·        Листовка “Грипен вирус A(H1N1): как да се предпазим.

 

ECDC, съвместно с държавите-членки, Европейската Комисия и СЗО продължава отблизо да следи бързо променящата се ситуация и да публикува ежедневни доклади на своята интернет страница.

 

Таблица 1: Общ брой вероятни и потвърдени случаи на грип A/H1N1 в Европа към 4 май 2009 г., 8,00 ч

Държава

Вероятни случаи

Потвърдени случаи

Предаване на инфекцията в държавата

Австрия

0

1

 

Дания

0

1

 

Франция

10

2

 

Германия

0

8

2

Ирландия

0

1

 

Италия

0

2

 

Португалия

1

0

 

Испания

0

44

3

Швеция

1

0

 

Великобритания

8

18

3

Холандия

0

1

 

Швейцария

0

1

 

Общо

20

79

8

 

Таблица 2: Общ брой вероятни, потвърдени случаи и починали от грип A/H1N1 извън Европа към 4 май 2009 г., 8,00 ч

Държава

Вероятни случаи

Потвърдени случаи

Починали

Канада

0

101

0

Колумбия

0

1

0

Коста Рика

3

1

0

Ел Салвадор

2

0

0

Хонг Конг

0

1

0

Израел

0

3

0

Мексико

0

590

22

Република Корея

0

1

0

Нова Зеландия

12

5

0

САЩ

0

226

1

Общо

17

929

23

 

 

Разпространение на случаите с новия грипен вирус:

http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/novel_influenza_virus/2009_Outbreak/maps/EU_Map_090504_8h30_big.jpg

http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/novel_influenza_virus/2009_Outbreak/maps/World_Map_090504_8h30_big.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели в: