Върни се горе

Днес, вторник, 10 юли, от 13.00 ч., Съветът на директорите на Многопрофилната болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов” ще даде пресконференция. Тя ще се проведе в заседателната зала на Министерството на здравеопазването.

На пресконференцията ще бъде представена позицията на Съвета на директорите по ситуацията в болницата, както и предприеманите от борда действия за решаване на проблемите в дейността и финансирането на лечебното заведение.

Съгласно законодателната уредба министърът на здравеопазването като принципал на болницата, която е търговско дружество 100% държавна собственост, определя членовете на Съвета на директорите. Той се ръководи от д-р Атанас Додов, заместник-министър на здравеопазването. Изпълняващ длъжността изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Пирогов” е доц. Владислав Христов.

Сподели в: