Върни се горе

Многопрофилната болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов”, Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна”, Многопрофилната болница за активно лечение „Света Анна” и V МБАЛ ще предоставят необходимото териториално място за позициониране на филиалите на спешната помощ и на мобилните  екипи (паркоместа и помещения за екипите на спешната помощ), в четирите зони, на които ще бъде разделена спешната медицинска помощ в София. Това са източна, западна, северна и южна зона, а четирите болници ще са съответно техни центрове.

Това бе уточнено на проведеното днес, 3 април, в Министерството на здравеопазването първо заседание на работната група по оптимизирането и повишаването на качеството на спешната медицинска помощ на територията на София. Групата бе сформирана след взето решение от МЗ и Столична община.

Проектът за преструктурирането съответства на европейски модел на спешната помощ, който децентрализира мобилните средства и координира медицинските екипи.

В заседанието участваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев, д-р Георги Гелев, директор на ЦСМП, София град, д-р Юри Торнев, директор на ЦСМП, София област, доц. Димитър Раденовски, директор на МБАЛСМ „Пирогов”, доц. Бойко Коруков, директор на УБ „Царица Йоанна”, д-р Димитър Димитров, директор на МБАЛ „Света Анна”, д-р Мариана Кехайова, главен експерт в Дирекция „Здравеопазване” на Столична община и г-жа Венета Белянкина, главен експерт в Дирекция „Здравеопазване”, експерти на МЗ.

Със срещата започна първият етап от изпълнението на преструктурирането и преобразуването на спешната медицинска помощ в София.

Първоначално се предвижда четирите лечебни заведения, центрове на новите зони, да използват по 5 екипа от Центъра на спешна медицинска помощ, София. Линейките ще транспортират пациентите до най-близкото лечебно заведение, което може да окаже медицинско обслужване по спешност. Целта е максимално да се съкрати времето на пътуване на линейките до мястото на получаване на сигнала и след това до хоспитализирането на пациента, ако това е необходимо. Координацията на четири филиала ще бъде на базата на работещия телефон 112 и на функциониращите в момента телефони 150 и 166.

Във втория етап от реализацията на модела за оптимизация на структурите на спешната медицинска помощ се предвижда директорите на лечебните заведения да представят доклад до министъра на здравеопазването относно финансовия ресурс и времевия период, които ще са им нужни за изграждането на спешен медицински портал на тяхната територия, обезпечен с необходимата апаратура и медицински персонал.

Годишно ЦСМП, София обслужва 120 000 пациенти, като до 40 000 от тях се хоспитализират, каза д-р Гелев, директор на Центъра. Според него с предвижданото преструктуриране ще се реши голяма част от проблемите на спешната помощ в столицата.

Подобряването на спешната помощ, на достъпа на гражданите до нея и на качеството на оказваните услуги са сред приоритетите в политиката на Министерството на здравеопазването. За обновяване и модернизиране на базата на спешната помощ през тази година МЗ ще закупи 100 нови линейки, подаването на офертите за чиято тръжна процедура приключва следващата седмица.

Сподели в: