Върни се горе

В сряда, 31 октомври, от 10.00 ч.  в Министерството на здравеопазването ще се проведе пресконференция по повод началото на тазгодишната Есенна национална кампания по безвъзмездно и доброволно кръводаряване.
Тя се организира съвместно от Министерството на здравеопазването, Националния център по хематология и трансфузиология и Българския червен кръст.

В пресконференцията ще вземат участие:
Доц. Андрей Андреев, директор на Националния център по хематология и трансфузиология
Д-р Милка Кирова, заместник-директор на Националния център по хематология и трансфузиология
Д-р София Стоименова, генерален директор на БЧК
Йорданка Стамова, директор на Столичния съвет на БЧК

В пресконференцията ще участват и младежи-доброволци от столичните училища, които активно се включват в промоция на кръводаряването.

На пресконференцията ще бъде направен анализ на дейностите по промоция на безвъзмездното кръводаряване за последните 10 години и ролята на партньорството с неправителствените организации при популяризирането на идеята.

Ще бъде дадена информация за предстоящите действия на МЗ за модернизиране на националната система по трансфузионна хематология. В изпълнение на националната политика за осигуряване на безопасна кръв и Медицинския стандарт по трансфузионна хематология МЗ осигурява ново оборудване за центровете и отделенията по трансфузионна хематология в страната.
 
Националната кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване се провежда за десета поредна есен у нас. Тя стартира от 30 октомври и ще продължи до Коледа. Основната й цел е да ни призове към хуманност и състрадателност към  болните, чийто живот зависи от нашето дарителство. Тази година кампанията за безвъзмездно и доброволно кръводаряване отчита активното участие на младежи-доброволци в промоцията на кръводаряването.

Сподели в: