Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3091 случая на остри заразни заболявания срещу 2433 за предходната. От тях 1957 са случаите на острите респираторни заболявания, срещу 1636 за предходната.

Общата заразна заболяемост от грип и ОРЗ  за страната е 280,58 на 10 000 души население срещу 132,49 на 10 000 за предходната седмица.
Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 106 случая срещу 67 за предходната седмица;
- дизентерия – 36 случая  срещу 22 за предходната седмица;
- салмонелози –50 случая срещу 22  за предходната седмица;
- колиентерити – 24 случая срещу 6 за предходната седмица;
- ентероколити - 562 случая срещу 465 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 11 случая на скарлатина срещу 18 за предходната седмица. Случаите на варицела са 95 срещу 71, епидемичен паротит - 39 срещу 20 случая,  рубеола – 1 срещу 2 и  коклюш 0  срещу 2  случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: през седмицата не са регистрирани  случаи  на Кримска-Конго хеморагична треска и Ку- треска. Случаите на  Лаймска борелиоза са 13 срещу 4 и на Марсилска треска 16 срещу 13 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: