Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 16 523 случаи на остри заразни заболявания срещу 23 914 за предходната. От тях 15 052 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 22 190 за предходната седмица.

Общата заразна заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 218,19 на 10000 души население срещу 321,67 за предходната седмица.

Все още се задържа високо нивото на заболяемостта в областите Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен и Силистра.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити – 106 случая срещу 119 з а предходната седмица

- Дизентерия – 7 случая срещу 1 7

- Салмонелози – 11 случая срещу 14

- Колиентерити – 11 случая срещу 10

- Ентероколити – 262 случая срещу 340

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 88 случая на Скарлатина срещу 112 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 757 срещу 937 , на Епидемичен паротит – 89 срещу 95 случая, на Рубеола – 2 срещу 4 случая и на Коклюш – 12 срещу 9 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Марсилска треска. Случаите на Ку – треска са 0 срещу 1, а на Лаймска борелиоза са 3 срещу 1 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: