Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 377 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 384 за предходната. От тях 4 117 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 724 за предходната седмица. 

Значително по-големият брой остри респираторни заболявания се обяснява от една страна с възстановената нормална регистрация след дългия период на неработни дни около Коледа и Нова година, а от друга страна отразява започналото постепенно завишаване на заболяемостта от тези инфекции през изтеклата седмица. Средното ниво за страната е 105 случая на 10 000 души население и е значително под границите на епидемичните стойности. Малко по-високи от средните за страната са стойностите в Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали и Софийска област, но и там все още не може да се говори за епидемична заболяемост.

Европейският център за контрол на заболяванията в Стокхолм (специализиран орган на Европейския съюз в областта на надзора на заразните болести) публикува информация за очакваната грипна епидемия в Европа през този зимен сезон. Експертите считат, че характеристиките на щама на вируса тип А (H3N2) Бризбейн, както и съществуващите към момента данни от страните от Южното полукълбо и Северна Америка, дават основание да се очаква епидемия с относително по-висока интензивност в сравнение с предходните години. Базирайки се на тези данни и с цел предпазване на рисковите групи от населението се препоръчва настоятелно хората над 65 г. и боледуващите от хронични заболявания да бъдат имунизирани. Счита се, че за страните от Централна и Източна Европа все още има достатъчно време за изграждане на имунитет преди началото на грипната вълна. 

Ситуацията в Европа показва постепенно увеличаване на заболяемостта от Грип, като в Португалия и Ирландия тя е на много високо ниво, а в по голямата част от Западна Европа продължава да се увеличава и през изминалата седмица. 

Чревни инфекции
: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити –  62 случая срещу 28 за предходната седмица
Дизентерия –  6 случая срещу 3
Салмонелози –  20  случая срещу 12
Колиентерити – 10  случая срещу 16
Ентероколити –  276 случая срещу 166 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции
: регистрирани са 120 случая на Скарлатина срещу 43 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 1668 срещу 346, на Епидемичен паротит – 32  срещу 14 случая, на Рубеола – 2 срещу 1 случая и на Коклюш –  3 срещу 2 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции
:  през седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска, Ку-треска и Марсилска треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 2 срещу 1 за предходната седмица.

През изминалата седмица е регистриран епидемичен взрив от Варицела  в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Монтана. В периода 11.12.2008г.-05.01.2009г. заболяват 31 деца. Три от децата са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Монтана.
Издадено е предписание до директора на дома, с което са разпоредени необходимите противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на инфекцията, включващи медицинско наблюдение на контактните деца и персонал, спиране приема на нови деца в дома, трикратно почистване и дезинфекция на помещенията.

В периода 11.12.2008 г. - 09.01.2009 г. в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - Разград е регистриран битов взрив от Вирусен хепатит тип А от с. Езерче, община Калоян, област Разград. Заболяват майка и син на 13 г. - ученик. Болните са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Разград. Контактните лица в семейството и в училището на детето са поставени под медицинско наблюдение съпроводено с извършване на лабораторни изследвания. Проведена е крайна дезинфекция с хлорни препарати в двете огнища.

В Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Бургас на 09.01.2009 г. са регистрирани 4 случая на Трихинелоза от с. Тънково, община Несебър. Заболелите са членове на едно семейство. Всички те са консумирали месо и луканки, приготвени от домашно отглеждано прасе. Месото преди консумацията не е преминало трихинелоскопски контрол.  Проба от консумираната луканка  е дала положителен резултат за трихинелоза при проведеното  в Регионалната ветеринарно-медицинска служба – Бургас изследване.

Предприети са необходимите профилактични мерки от РИОКОЗ и РВМС в гр. Бургас за издирване на лицата, консумирали от заразеното месо и за ограничаване на заболяването.
Сподели в: