Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5289 случая на остри заразни заболявания срещу 5172  за предходната. От тях 3749 са случаите на  грип и остри респираторни заболявания, срещу 3733 за предходната.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 62 случая срещу 70 за предходната седмица
- дизентерия – 13 случая  срещу 12
- салмонелози – 28 случая срещу 26 
- колиентерити – 12 случая срещу 12
- ентероколити – 295 случая срещу  257  за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 103 случая на скарлатина срещу 122 за предходната седмица. Случаите на варицела са  867 срещу 779, епидемичен паротит -  23 срещу 29 случая, коклюш 5  срещу 6 и рубеола - 1 срещу 0.

Трансмисивни инфекции:                                                                                  
През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска, Ку-треска и Марсилска треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 5 срещу 5.

През изминалата седмица е регистриран епидемичен взрив от шигелоза в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи „Слънце”, гр. Каспичан, област Шумен. За периода 28.11.- 07.12.2008 г. заболяват 1 педагог и 14 деца от 1-ва група с оплаквания от болки в корема, редки изхождания и повишена температура. Всички те са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ-гр.Шумен и са в подобрено клинично състояние. Проведено е микробиологично изследване на заболелите, контактните на тях деца и персонал. Към 09.12.2008 г. при пет от болните деца и педагога е изолирана Шигела флекснери.  Взети са материали за микробиологично изследване от външна среда, храни, вода и дезинфектанти. Издадено е предписание до директора на дома, с което са разпоредени необходимите противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: