Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5172 случая на остри заразни заболявания срещу 5208  за предходната. От тях 3733 са случаите на  грип и остри респираторни заболявания, срещу 3803 за предходната.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 70 случая срещу 46 за предходната седмица
- дизентерия – 12 случая  срещу 4
- салмонелози – 26 случая срещу 41 
- колиентерити – 12 случая срещу 8
- ентероколити - 257 случая срещу 280 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 122 случая на скарлатина срещу 116 за предходната седмица. Случаите на варицела са  779 срещу 736, епидемичен паротит - 29 срещу 53 случая, коклюш 6  срещу 2 и рубеола 0 срещу 1.

Трансмисивни инфекции:
През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска, Ку-треска и Марсилска треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 5 срещу 16.

През изминалата седмица е регистриран епидемичен взрив от варицела в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи „Хисарлъка”, гр. Кюстендил, област Кюстендил. За периода 21.11.- 25.11.2008г. заболяват 1 социален работник/първи случай/ и 14 деца с повишена температура и сърбящ макулопапулозен обрив по цялото тяло. След преглед от личния лекар е поставена диагноза Варицела. РИОКОЗ - гр.Кюстендил е уведомена на 26.11.2008г. и веднага са предприети необходимите противоепидемични мерки. Болните деца са изолирани и се лекуват в дома, няма хоспитализирани.

През седмицата в СРИОКОЗ е регистриран 1 случай на чужд гражданин, заболял с гастроентероколитни оплаквания на 26.11.2008 г. Пациентът е хоспитализиран в Инфекциозна болница - гр. София. Микробиологично е доказан причинител Салмонела тифи. Очакват се резултати от микробиологичните изследвания на установените при епидемиологичното проучване контактни лица.

Сподели в: