Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3 384 случаи на остри заразни заболявания срещу 3 469 за предходната. От тях 2 240 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 403 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 48 случая срещу 50 за предходната седмица
Дизентерия – 18 случая срещу 33
Салмонелози – 41 случая срещу 21
Колиентерити – 15 случая срещу 21
Ентероколити – 401 случая срещу 365

Въздушно-капкови инфекции:
Случаите на Скарлатина са 67 срещу 61, на Варицела са 410 срещу 372, на Епидемичен паротит – 21 срещу 19, на Коклюш – 2 срещу 0. Не са регистрирани случаи на Рубеола.

Трансмисивни инфекции: Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска. Регистрирани са 2 случая на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 2 срещу 1, а на Лаймска борелиоза са 11 срещу 12 за предходната седмица.

През седмицата в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – гр. Стара Загора е регистриран епидемичен взрив от Салмонелоза в Детска ясла № 12, гр. Стара Загора.

В периода 17.10.-19.10.2008 г. заболяват 1 дете и санитарка с клиника на гастроентероколит. След проведено лечение в МБАЛ АД – Стара Загора същите са изписани. При извършеното епидемиологично проучване на 20.10.2008 г. са проведени микробиологични изследвания за чревни инфекции на 16 контактни деца и 8 души персонал. При 4 от контактните деца е изолирана Салмонела група С. Децата са без клиника, насочени са към личните лекари за саниране. Взети са хранителни проби и проби от повърхности в кухненския блок и групата. Връчено е предписание за отстраняване на констатирани санитарно-хигиенни неблагополучия в детското заведение. 

Епидемиологичното проучване продължава.

През седмицата в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – гр. Силистра е регистриран епидемичен взрив от Салмонелоза.  В периода 21-23.10.2008 г. заболяват 7 души от гр. Силистра и 2 души от с. Айдемир, обл. Силистра. До момента при 4 от тях е изолирана Салмонела ентеритидис. Заболелите са консумирали закупена готова храна, произведена в кулинарен цех към магазин в гр.Силистра. За лабораторно изследване са взети проби от хранителни продукти, от готова продукция, от повърхности и кухненска посуда в кулинарния цех. Организирано е микробиологично изследване на кухненския и търговския персонал. Връчено е предписание за временно спиране с цел основно почистване и дезинфекция на кулинарния цех и кулинарния щанд на магазина. Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: