Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 210 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 161 за предходната. От тях 1 213 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 080 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 45 случая срещу 26 за предходната седмица;
Дизентерия – 51 случая срещу 51 за предходната седмица;
Салмонелози – 55 случая срещу 57 за предходната седмица;
Колиентерити – 24 случая срещу 17 за предходната седмица;
Ентероколити – 599 случая срещу 684 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: не са регистрирани случаи на Рубеола. Случаите на Скарлатина са 27 срещу 17, на Варицела са 91  срещу 89, на Епидемичен паротит – 14 срещу 19, а на Коклюш – 2 срещу 1 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Ку – треска  и Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Марсилска треска са 16 срещу 19, а на Лаймска борелиоза са 8 срещу 6 за предходната седмица.

През седмицата в Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – гр. Русе е регистриран епидемичен взрив от Салмонелоза в Дом за деца, лишени от родителски грижи, с. Брестовица, Русенска област.
В периода 05.09. - 10.09.2008 г. заболява едно дете на 8г. възраст, което е хоспитализирано и от анален секрет се изолира Салмонела ентеритидис. Във връзка с това са разпоредени противоепидемични мерки с предписание до Директора на дома и е предприето микробиологично изследване на контактни домуващи и персонал /общо 54 души/. От изследваните лица едно дете на 16г. възраст е с положителен резултат за  Салмонела ентеритидис /от 17.09.2008 г./, без клинична изява на заболяването. Детето е изолирано и е започнато антибиотично лечение.

През седмицата в Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – гр. Бургас е регистриран епидемичен взрив с причинител Салмонела ентеритидис в детски градини в гр. Айтос, област Бургас.
С оплаквания от повишена температура, повръщане и диарични изхождания  заболяват осем деца на възраст от 3 до 6г., посещаващи две от детските градини в гр. Айтос. Три от тях са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ – гр. Айтос. Останалите 5 деца се лекуват в домашни условия поради леко протичане на заболяването. Проведеното епидемиологично проучване установява, че децата се хранят от кухня-майка, която приготвя храна за общо 4 детски градини и 1 ОДЗ в града. 
Предприети мерки:
- активно издирване на други заболели деца с подобни оплаквания;
- микробиологично изследване на всички деца и персонала на 5-те детски заведения в града; от резултатите, получени до 22.09.2008 г. всички изследвани 122 лица от персонала са с отрицателен резултат, а от изследваните общо 708 деца с положителен резултат за Салмонела ентеритидис са 43;
- след проверка и взети проби от готови храни, суровини, контролни хранителни проби, повърхности, съдове, дезинфекционни разтвори и ръце на персонал,  на 17.09.2008 г. кухнята-майка е спряна от експлоатация; за децата е осигурена суха храна;
- за микробиологично изследване са взети проби от яйца от търговската мрежа, които са присъствали в менюто на децата за периода 01.09.-05.09.2008 г.; Уведомени са органите на РВМС – гр. Бургас;
- съставени са 2 акта за нарушения на противоепидемичния режим и за неправилно водена документация;
- издадени са 11 предписания с оглед ограничаване и овладяване на взрива – за извършване на хигиенни и дезинфекционни мероприятия в детските заведения и кухненския блок, за недопускане на болни деца и нелекувани заразоносители в детските заведения, за лечение на заразоносителите по антибиограма и контролно микробиологично изследване.
Към 23.09.2008 всички болни деца са изписани по домовете.
Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: