Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 161 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 371 за предходната. От тях 1 080 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 191 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 26 случая срещу 26 за предходната седмица;
Дизентерия – 51 случая срещу 36 за предходната седмица;
Салмонелози – 57 случая срещу 61 за предходната седмица;
Колиентерити – 17 случая срещу 33 за предходната седмица;
Ентероколити – 684 случая срещу 734 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: не са регистрирани случаи на Рубеола. Случаите на Скарлатина са 17 срещу 18, на Варицела са 89 срещу 88, на Епидемичен паротит – 19 срещу 21 и на Коклюш – 1 срещу 2.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Ку – треска и Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Марсилска треска са 19 срещу 35, а на Лаймска борелиоза са 6 срещу 10 за предходната седмица.

Допълнителна информация относно регистрирания епидемичен взрив от Шигелоза сред деца от Дом за деца и младежи с умствено изоставане в с. Петрово, общ. Сандански, обл. Благоевград, включен в справката за епидемичната обстановка в страната за периода 25.08. – 31.08.2008г. (35-та седмица):
За периода 08.09. – 15.09.2008г. липсват данни за новозаболели, хоспитализирани или открити нови заразоносители сред персонала и децата. Заболялото дете, хоспитализирано в Детско отделение на Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Врач” – гр. Сандански е приведено в Инфекциозно отделение на Многопрофилна болница за активно лечение „Рокфелер” – гр. Петрич. Здравословното състояние на хоспитализираните деца към момента е задоволително. На 08.09.2008г. експертен екип от Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Благоевград е извършил проверка на място по спазване на разпоредените санитарно-хигиенни и противоепидемични мерки. На 09.09.2008г. е проведена работна среща с кмета на гр. Сандански с цел оказване на съдействие за обновяване на кухненския инвентар в дома.

Допълнителна информация относно регистрирания епидемичен взрив от Колиентерит в І-во Физиологично отделение на Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Бургас, включен в справката за епидемичната обстановка в страната за периода 01.09. – 07.09.2008г. (36-та седмица):
Заболелите деца и здравия заразоносител, след проведена антибиотична терапия са в добро общо състояние. За периода 02.09. – 10.09.2008г. не са регистрирани новозаболели сред домуващите. При проведените микробиологични изследвания на обслужващия персонал, при едно лице е изолиран инфекциозния причинител Ешерихия коли О78. Лицето е без клинична симптоматика, здрав заразоносител. Издадено е предписание за отстраняването му от работа до получаването на три отрицателни резултата от изследването. От материалите, взети за микробиологичен контрол на повърхности се изолира инфекциозния причинител Ешерихия коли. Резултатите от извършените микробиологични изследвания на проби от 33 деца в отделението – заболели и контактни са отрицателни. Епидемиологичното проучване продължава.

През седмицата в Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Русе е регистриран епидемичен взрив от Варицела в целодневна детска градина „Първи юни” в с. Банинска.

В периода 03.09. – 06.09.2008г. заболяват три деца на възраст от 4 до 5 години. Последните са изолирани в домовете си. Установени са 19 контактни на заболелите деца в детското заведение.

Сподели в: