Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 371 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 115 за предходната. От тях 1 191 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 907 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
 - Вирусни хепатити – 26 случая срещу 30 за предходната седмица
 - Дизентерия – 36 случая срещу 45
 - Салмонелози – 61 случая срещу 52
 - Колиентерити – 33 случая срещу 29
 - Ентероколити – 734 случая срещу 767 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Случаите на Скарлатина са 18 срещу 8, на Варицела са 88 срещу 93, на Епидемичен паротит – 21 срещу 37, на Коклюш – 2 срещу 1 и на Рубеола са 0 срещу 2 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Ку – треска са 1 срещу 0. Случаите на Марсилска треска са 35 срещу 56, а на Лаймска борелиоза са 10 срещу 9 за предходната седмица.

Допълнителна информация относно регистрирания епидемичен взрив от Шигелоза сред деца от Дом за деца и младежи с умствено изоставане (ДДМУИ) в с. Петрово, общ. Сандански, обл. Благоевград, включен в справката за епидемичната обстановка в страната за периода 25.08.-31.08.2008 г. (35-та седмица). В периода 23.08.2008 г. – 05.09.2008 г. заболелите деца са 7 /седем/. Шест деца от тях са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Петрич, а седмото дете в Детско отделение на Многопрофилна болница  „Свети Врач”, гр. Сандански. При шест от хоспитализираните деца е изолирана Шигела флекснери. При проведените микробиологични изследвания при 5 лица от целият персонал и при 3 от домуващите деца е изолирана Шигела флекснери, като всички те са без клиника – асимптомни здрави носители. Персоналът своевременно е отстранен от работа, а децата са изолирани в изолатора на дома, където се провежда лечение. Към настоящия момент случаите са локализирани само в сектор „Лежащо болни”.

На 03.09.2008 г. Министерство на здравеопазването командирова екип от специалисти - от Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести «Проф. Ив. Киров», гр. София и от Националния център по заразни и паразитни болести за извършване на проверка в ДДМУИ с. Петрово. След преглед на всички деца от сектор „Лежащо болни” и на децата оставени за наблюдение в изолатора е дадена препоръка за   профилактика с Нелидикс на децата и персонала в сектор „Лежащо болни”, както и на всички желаещи от персонала от другите отделения.  Дадени са препоръки за прилагане на строги противоепидемични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.

През седмицата в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве гр. Бургас е регистриран  епидемичен взрив от Колиентерит в I-во Физиологично отделение на Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Бургас. За периода 25.08.-01.09.2008 г. заболяват 4 деца на възраст от 4 мес. до 1г.6 мес. с еднакви оплаквания от висока температура, повръщане и разстройство. Всички те са изолирани в дома за лечение и наблюдение.При проведените микробиологични изследвания на болните деца, както и на всички контактни  от това отделение  е изолирана Ешерихия коли 078 при едно от болните и при едно от контактните деца. Детето е без клиника, здрав заразоносител.

Взети са материали за микробиологично изследване от храни, повърхности, предмети за обслужване и анални секрети от обслужващия персонал. Издадени са предписания за предприемане на незабавни противоепидемични мерки. Съставени са 2 акта за административно нарушение в дома.

Епидемиологичното проучване продължава.

През седмицата в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве гр. Добрич е регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А в Дом за деца лишени от родителски грижи «Добруджанче», с. Овчарово, общ. Добрич, обл. Добрич. В дома са настанени 45 деца на възраст от 3 до 7 години, разделени в две групи. На 28 08.2008 г. заболява дете на 6 г. с двукратно повръщане и отделяне на по-тъмна урина. След преглед и консултация с инфекционист е хоспитализирано в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Добрич.          

По препоръка на РИОКОЗ гр. Добрич в периода 02.09-04.09.2008 г. са проведени параклинични изследвания на всички 44 контактни деца. При 6 от тях са отчетени завишени стойности на серумни трансаминази. Същите своевременно са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Добрич. Обслужващият персонал (31 лица) са насочени за медицинско наблюдение и изследване.

Разпоредени са необходимите противоепидемични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: