Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 115 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 043 за предходната. От тях 907 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 765 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 30 случая срещу 39 за предходната седмица;
Дизентерия – 45 случая срещу 52 за предходната седмица;
Салмонелози – 52 случая срещу 44 за предходната седмица;
Колиентерити – 29 случая срещу 20 за предходната седмица;
Ентероколити – 767 случая срещу 876 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: Случаите на Скарлатина са 8 срещу 10, на Варицела са 93 срещу 87, на Епидемичен паротит – 37 срещу 34, на Коклюш – 1 срещу 5 и на Рубеола са 2 срещу 1 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Ку – треска и Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Марсилска треска са 56 срещу 29, а на Лаймска борелиоза са 9 срещу 12 за предходната седмица.

Допълнителна информация относно хранителен взрив на територията на гр. Велики Преслав, обл. Шумен, възникнал след консумация на храна от детска млечна кухня (ДМК), включен в справка за епидемичната обстановка в страната за периода 18.08. – 24.08.2008г. (34-та седмица):

За периода 23.08. – 26.08.2008г. в гр. Велики Преслав със следните клинични симптоми – висока температура, повръщане и диарични изхождания заболяват още две деца на възраст 1 година и 1 година и 8 месеца, така че общия им брой става седем. Едно от новозаболелите деца, посещава детската ясла в града. При двете новозаболели деца е изолирана Салмонела ентеритидис. Положителни резултати за Салмонела ентеритидис са получени при проведените микробиологични изследвания на девет лица – две лица от персонала на ДМК, четири деца, консумирали храна от кухнята, две деца и едно лице от персонала на детската ясла.

При съвместно епидемиологично проучване с органите на ДВСК е констатирано нарушение от страна на доставчика по отношение на транспорта на храни, изискващи хладилно съхранение. Издадена е заповед за спиране дейността на ДМК и детската ясла. Разпоредени са микробиологично изследване на контактните на заболелите деца, както и на всички деца, консумирали храна от кухнята. Взети са материали за микробиологично изследване на децата и персонала от детската ясла в града.

През седмицата е регистриран епидемичен взрив сред деца от Дом за деца и младежи с умствено изоставане в с. Петрово, общ. Сандански, обл. Благоевград. Всички домуващи са с тежки физически недъзи и умствена изостаналост.

За периода 23.08. – 28.08.2008г. със субективни оплаквания от висока температура, повръщане и диарични изхождания заболяват седем деца в дома на възраст от 6 до 14 години. На 26.08.2008г. едно от заболелите деца е намерено от дежурната медицинска сестра в крайно тежко състояние. Детето е с клиника на горен и долен диспептичен синдром и фебрилитет от 25.08.2008г., лекувано симптоматично. Независимо от приложената спешна реанимация, детето прави екзитус леталис. Диагнозата от смъртния акт е остра сърдечна и дихателна недостатъчност. Четири от заболелите деца са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на Многопрофилна болница за активно лечение, гр. Петрич, а едно от тях е изолирано и се лекува в дома. При пет от заболелите деца е изолиран инфекциозния причинител Шигела флекснери. На 30.08.2008г. едно от хоспитализираните деца с придружаващи заболявания – Детска церебрална парализа и тежка умствена изостаналост и усложнения – Остра бъбречна недостатъчност и Сепсис, прави екзитус леталис.

Взети са материали за микробиологично изследване от храна, постелно бельо, играчки, работно облекло, ръце на персонал, кухненски инвентар, дезинфекционни разтвори, отпадни води, носогърлени и анални секрети на контактните лица – обслужващ персонал и деца. Резултатите от проведените микробиологични изследвания на 128 от контактните лица, на 13 хранителни проби и 2 водни проби са отрицателни. Връчено е предписание на директора на детското заведение за извършване на щателна крайна дезинфекция, за преустановяване приема на нови деца, за осигуряване на отделен персонал за обслужване на заболелите деца, за изолация на всички домуващи със субективни оплаквания. Съставен е акт на виновно лице от персонала за липса на препарат за хигиенна дезинфекция на ръце.

С писмо до Регионален център по здравеопазване – Благоевград, Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Благоевград е изискала включване в сформирания работен екип на нови медицински специалисти – педиатър и инфекционист. Последните ще извършват консултативни прегледи на място. Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: