Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 043 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 138 за предходната. От тях 765 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 972 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 39 случая срещу 21 за предходната седмица;
Дизентерия – 52 случая срещу 49 за предходната седмица;
Салмонелози – 44 случая срещу 44 за предходната седмица;
Колиентерити – 20 случая срещу 20 за предходната седмица;
Ентероколити – 876 случая срещу 709 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: Случаите на Скарлатина са 10 срещу 15, на Варицела са 87 срещу 107, на Епидемичен паротит – 34 срещу 34, на Коклюш – 5 срещу 6 и на Рубеола са 1 срещу 1 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Ку – треска. Случаите на Кримска – Конго хеморагична треска са 3 срещу 0, на Марсилска треска са 29 срещу 50, а на Лаймска борелиоза са 12 срещу 16 за предходната седмица.

Допълнителна информация към наша справка за епидемичната обстановка в страната за периода 11.08. – 17.08.2008г. (33-та седмица):
За периода 16.08. – 20.08.2008г. в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Крушари, обл. Добрич с ентероколитни оплаквания заболяват още 4 деца, с което общият им брой става 16. При 4 от децата е изолирана Шигела зоней, а при едно дете – Ешерихия коли О78. От изследваните микробиологично деца и персонал, при едно дете и едно лице от обслужващия персонал е изолирана Ешерихия коли О20, а при друго лице от персонала и друго болно дете – Ентеробактер саказаки. От извършените проверки на общото хигиенно състояние, спазването на противоепидемичния режим и личната здравна документация на персонала не са открити пропуски. Епидемиологичното проучване продължава.

На територията на обл. Хасково през седмицата са регистрирани 3 случаи с диагноза обс. Кримска – Конго хеморагична треска. Липсват данни за епидемиологична връзка между тях. При 2 от случаите има данни за ухапване от кърлеж.

На 12.08.2008г. в Инфекциозно отделение на Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен е хоспитализирано дете на 11 годишна възраст от гр. Велики Преслав с изолирана Салмонела тифи. Установени са 7 контактни лица, всички с отрицателни резултати от проведените микробиологични изследвания на фекалии и урина. Проведена е екстрена антибиотична профилактика.

На територията на гр. Ихтиман, Софийска област е регистрирана повишена заболяемост от Ентероколити. За периода 13.07. – 20.08.2008г са регистрирани 37 случаи сред ромското население на града. От тях 32 са заболелите деца на възраст от 0 до 5 години. При проведените микробиологични и вирусологични изследвания се изолираха инфекциозните причинители Шигела флекснери и Норо вирус при 3 лица. С цел ограничаване разпространението на стомашно-чревните инфекции в засегнатия регион са предприети мерки по ликвидиране на нерегламентираните сметища, ритмично извозване на битовите отпадъци, осигуряване на допълнителни контейнери за смет, засилен мониторинг на качеството на питейната вода.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Кюстендил е регистриран битов епидемичен взрив (вероятен) от Ентероколит в с. Сапарево, общ. Сапарева баня. За периода 16.08. – 18.08.2008г. заболяват 12 деца на възраст от 5 до 19 години със субективни оплаквания от висока температура с втрисане, главоболие, обща отпадналост, повръщане и диарийни изхождания.

Взети са материали за микробиологично изследване на 10 заболели деца, които са с отрицателен резултат. Издирени са 20 контактни лица.

Най-вероятно се касае за Ентероколит с вирусна етиология с възможен контактно-битов път и/или въздушно-капков механизъм на предаване на инфекцията.

През седмицата е регистриран битов хранителен взрив с неизвестен произход на територията на гр. Хасково, обл. Хасково след консумация на хранителни продукти в обект за организирано хранене.

За периода 23.08. – 24.08.2008г. в Инфекциозно отделение на Многопрофилна болница за активно лечение, гр. Хасково са хоспитализирани 6 лица от 2 семейни огнища с еднакви субективни оплаквания от висока температура, повръщане и диарични изхождания.

Взети са материали за микробиологично изследване от налични суровини, готови храни, работни повърхности, носогърлени и анални секрети от обслужващия обекта персонал. Връчено е предписание за провеждане на основна дезинфекция.

През седмицата е регистриран хранителен взрив на територията на гр. Велики Преслав, обл. Шумен, след консумация на храна от детска млечна кухня. Взривът е микробиологично потвърден с изолиране на инфекциозния причинител Салмонела ентеритидис.

За периода 20.08. – 22.08.2008г. в Инфекциозно отделение на Многопрофилна болница за активно лечение, гр. Шумен са хоспитализирани 5 деца от 4 до 11 месечна възраст със следните клинични симптоми – висока температура, повръщане и диарични изхождания. Взети са материали за микробиологично изследване от храни, повърхности и от работещите в обекта. Микробиологично са изследвани контактните на заболелите деца. В периода 23.08. – 26.08.2008г. няма данни за новорегистрирани случаи на заболели деца.

Сподели в: