Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 138 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 065 за предходната. От тях 972 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 918 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 21 случая срещу 35 за предходната седмица
Дизентерия – 49 случая срещу 48
Салмонелози – 44 случая срещу 33
Колиентерити – 20 случая срещу 20
Ентероколити – 709 случая срещу 702 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Случаите на Скарлатина са 15 срещу 13, на Варицела - 107 срещу 144, на Епидемичен паротит – 34 срещу 35, на Коклюш – 6 срещу 2 и на Рубеола - 1 срещу 1 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Ку – треска са 1 срещу 0, на Марсилска треска - 50 срещу 54, а на Лаймска борелиоза - 16 срещу 12 за предходната седмица.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Бургас е постъпила информация за регистриран епидемичен взрив от хранително заболяване в Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Стилиян Пафлагонийски”, с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Бургас. Взривът е микробиологично потвърден с изолиране на инфекциозния причинител Салмонела ентеритидис при 4 деца.

За периода 12.07. – 06.08.2008 г. са заболели 8 деца на възраст от 3 до 18 години. Заболелите деца са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас.

При проведените микробиологични изследвания на контактните лица – деца и обслужващ медицински персонал, са доказани двама здрави заразоносителя на Салмонела ентеритидис сред домуващите. Взети са проби за микробиологично изследване от храни, кухненски инвентар, трапезна посуда и дезинфекционни разтвори.

Връчени са 5 предписания, с които са разпоредени необходимите профилактични и противоепидемични мерки и са съставени 4 акта за административни нарушения.

През седмицата са регистрирани 2 случаи с диагноза Гастроентероколит в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Добрич при деца на 5-месечна възраст. Регистрираните случаи са микробиологично потвърдени с изолиране на инфекциозния причинител Ешерихия коли О 20.

Заразните заболявания възникват на 07.08.2008 г. Проведени са профилактични изследвания на контактните лица – домуващи и персонал. Взети са проби за микробиологично изследване от повърхности, ръце на персонал и дезинфекционни разтвори. Епидемиологичното проучване продължава.

През седмицата е възникнал и епидемичен взрив в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Крушари, обл. Добрич.

През периода 08.08. – 15.08.2008 г. са заболели 12 лица на възраст от 4 до 22 години. При едно от тях е изолиран инфекциозния причинител Шигела зоней. Разпоредено е микробиологично изследване на контактните лица – домуващи и персонал. Взети са проби за микробиологично изследване от храни, ръце на персонал, дезинфекционни разтвори, повърхности и др.

Връчени са предписания на директора на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Крушари и общопрактикуващия лекар, обслужващ домуващите за предприемане на необходимите профилактични и противоепидемични мерки с цел ограничаване на взрива.

Сподели в: