Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 275 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 304 за предходната. От тях 937 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 019 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
 - Вирусни хепатити – 26 случая срещу 26 за предходната седмица;
 - Дизентерия – 13 случая срещу 14 за предходната седмица;
 - Салмонелози – 61 случая срещу 42 за предходната седмица;
 - Колиентерити – 13 случая срещу 16 за предходната седмица;
 - Ентероколити – 526 случая срещу 429 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: Случаите на Скарлатина са 39 срещу 60, на Варицела са 416 срещу 494, на Епидемичен паротит – 83 срещу 73, на Коклюш – 2 срещу 5 и на Рубеола са 1 срещу 2 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 12 срещу 18, а на Лаймска борелиоза са 18 срещу 29 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран хранителен взрив на територията на гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково.
За периода 04.07. – 08.07.2008г. със субективни оплаквания от висока температура, повръщане и диарични изхождания заболяват 11 деца от две детски заведения (Обединено детско заведение (ОДЗ) „Ален мак” и ОДЗ „Пролет”) в града. Заболелите деца, които са във възрастовите групи от 1 до 4 и от 5 до 9 години са хоспитализирани в Инфекциозно отделение (ИО) на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) АД – гр. Хасково.

Храненето на децата се осъществява от кухня-майка, разположена на територията на ОДЗ „Пролет”. Кухнята-майка осигурява храна за четири детски заведения – три на територията на гр. Харманли и едно в с. Върбово, общ. Харманли.

Взети са материали за изследване от хранителни продукти и суровини, работни повърхности, носогърлени и анални секрети от кухненския персонал. От взетите хранителни проби и от аналния секрет на едно лице от персонала на кухнята-майка е изолиран инфекциозния причинител Салмонела гр. С.

Връчено е предписание за провеждане на основна дезинфекция в кухнята – майка. Подготвя се и заповед за спиране на обекта до привеждането му в състояние, отговарящо на изискванията на действащата нормативна уредба.

Сподели в: