Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 7 181 случаи на остри заразни заболявания срещу 8 187 за предходната. От тях 6 077 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 7 034 за предходната седмица (данните за грип и ОРЗ се отнасят за наблюдаваните 378 212 лица от всички възрастови групи на територията на страната).

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната e 160,68 на 10 000 души население. Заболелитe са от всички възрастови групи, като най-висока остава заболяемостта във възрастовата група 0-4 години (664,02), следвана от тази от 5-19 години (362,83). Към днешна дата грипна епидемия е обявена на територията или в отделни общини на областите Видин, Враца, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Сливен, Смолян, Софийска област, Ст. Загора и Ямбол.

Поради намаляване на заболяемостта от грип и ОРЗ и нормализиране на епидемичната обстановка, на територията на област Габрово и на общините Плевен, Белене и Д. Дъбник (област Плевен) са отменени разпоредените противоепидемични мерки.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- Вирусни хепатити – 40 случаи срещу 47 за предходната седмица
- Дизентерия – 8 случаи срещу 5
- Салмонелози – 12 случаи срещу 13
- Колиентерити – 8 случаи срещу 11
- Ентероколити – 274 случаи срещу 262

Въздушно-капкови инфекции:
Случаите на Скарлатина са 67 срещу 88, на Варицела са 387 срещу 394, на Епидемичен паротит – 216 срещу 269, на Рубеола – 3 срещу 1 и на Коклюш – 3 срещу 2 случаи за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Марсилска треска. Случаите на Ку – треска са 1 срещу 0, а на Лаймска борелиоза са 3 срещу 0 за предходната седмица.

В Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Плевен, е постъпила информация за възникнали случаи на Ентероколит в Дом за стари хора, с. Горна Митрополия, област Плевен.
    
През нощта на 3.02. срещу 4.02.2008 г. със субективни оплаквания от повишена температура, повръщане и разстройство заболяват 12 от общо 18 домуващи. В Инфекциозната клиника на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „д-р Г. Странски” ЕАД, гр. Плевен е хоспитализирана 1 заболяла със средно тежка форма на протичане на заболяването.

Взети са проби за микробиологично изследване на всички домуващи и персонал. Епидемиологичното проучване продължава.

През седмицата е регистриран взрив от Епидемичен паротит в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи „Надежда”, гр. Хасково.

За периода 10.01. – 31.01.2008 г. са заболели и хоспитализирани в Инфекциозното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в гр. Хасково 14 деца от дома. Всички регистрирани случаи на Епидемичен паротит са във възрастовата група от 5 до 9 години.

Разпоредени са необходимите противоепидемични мерки.

Сподели в: