Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 997 случаи на остри заразни заболявания срещу 3 116 за предходната. От тях 1 854 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 829 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 86 случаи срещу 89 за предходната седмица;
Дизентерия – 49 случаи срещу 65 за предходната седмица;
Салмонелози – 24 случаи срещу 48 за предходната седмица;
Колиентерити – 18 случаи срещу 32 за предходната седмица;
Ентероколити – 682 случаи срещу 726 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: Регистрирани са 18 случаи на Скарлатина срещу 17 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 88 срещу 142, на Епидемичен паротит – 34 срещу 27, на Рубеола – 3 срещу 0 и на Коклюш – 2 срещу 8 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 24 срещу 41, а на Лаймска борелиоза са 10 срещу 12 за предходната седмица.

Допълнителна информация за епидемичната ситуация по отношение на епидемичния взрив от Вирусен хепатит тип „А” в кв. „Изгрев”, гр. Сунгурларе, обл. Бургас.

За периода 27.08. – 31.08.2007г. са регистрирани 8 нови случаи на Вирусен хепатит тип „А” сред ромското население в квартала (1 – потвърден и 7 – вероятни). Заболелите са лица на възраст от 3 до 22 години. Хоспитализирани са в Инфекциозните отделения (ИО) на Многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ) – Сливен и Айтос.

Към 31.08.2007г. общият брой на регистрираните случаи на Вирусен хепатит тип „А” е 20, от които 6 са серологично потвърдени.

През седмицата е регистриран вътреболничен взрив от Варицела в отделение „Ранна детска възраст” на Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), гр. Стара Загора.

В периода 27.08. – 30.08.2007г. заболяват 4 деца от дома на възраст от 2 до 7 години. Болните и контактните деца са изолирани на място в отделението. Обслужват се от отделен медицински персонал.

Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: